ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[19 ธ.ค. 2560]

รายงานผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15

รายละเอียด :
ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านไร่กองงาม ตำบลสันปูเลย (ต่อจากโครงการเดิมถึงบ้านนายปราณี คำกันสิงห์ ) ขนาดรางภายในกว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.20 เมตร ความหนาพื้นและกำแพง 0.15 เมตร ความยาว 110.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลยฯ โดยกำหนดให้ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 และกำหนดยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. นั้น


ผลปรากฏว่า  ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอแต่อย่างใด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 2436 23884 54410 51402 113080 232614 1047344 44.192.115.114