ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[07 ต.ค. 2565]

ประกวดราคาจ้างจัดเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลตำบลสันปูเลย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจัดเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e- bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ตันละ ๑,๔๕o.-บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๗๖,๖๒๕.00 บาท (หกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)


ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 2402 23884 54376 51402 113046 232614 1047310 44.192.115.114