ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[27 ก.ย. 2565]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด :

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000.-บาท 

2. เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่องๆละ 2,500.-บาท เป็นเงิน 5,000.-บาท 

3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 7,500.-บาท เป็นเงิน 15,000.-บาท 

วงเงินทั้งสิ้น 37,000.-บาท (-สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)


ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 463 18620 40911 62978 216733 266894 918383 34.231.21.105