ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[19 พ.ค. 2565]

ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 

ตามที่เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 31 รายการ (กองคลัง) ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เนื่องจากเงินงบประมาณที่จะดำเนินการจัดซื้อไม่เพียงพอ จึงขอยกเลิกการจัดซื้อที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามมาตรา 67 (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภถาครัฐ พ.ศ. 2560 

เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

นายสาธิต คำหน่อแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย 


ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 2456 23884 54430 51402 113100 232614 1047364 44.192.115.114