ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[13 มี.ค. 2560]

รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินลำเหมืองตาล หมู่ที่ 13

รายละเอียด :
 ตามที่เทศบาลตำบลสันปูเลยได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินลำเหมืองตาล โดยใช้เสาเข็ม คสล.รูปตัวไอ และใส่แผ่นพื้นสำเร็จ (จุดที่ 1 ) หมู่ที่ 13 บ้านฝ้ายทอง ตำบลสันปูเลย ตั้งแต่พนังกันดินลำเหมืองใหญ่ตาลเดิม ถึง สะพานข้ามลำเหมือง ความยาว 90.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลย จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 538,000.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลาง 564,000.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

 ผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติรัช คอนสตรัคชั่น (2544) เป็นผู้ชนะการสอบราคาด้วยวงเงิน 481,564.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

 (ตามเอกสารแนบท้ายรายการนี้)

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 238 6196 14713 30107 144371 65191 579127 3.236.170.171