ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[09 มี.ค. 2560]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตั

รายละเอียด :
 ตามประกาศ เทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านท่ารั้ว ตำบลสันปูเลย (ตั้งแต่บริเวณบ้านนางถนอมศรี  ทรายขาว ถึงถนนหน้าวัดดอนชัย) ขนาดรางภายใน กว้าง 1.20 เมตร ลึก 1.20 เมตร ความหนาพื้นและกำแพง 0.15 เมตร ความยาว 93.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลย จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 531,000.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลาง 544,000.-บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 4/2560 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2560 ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา จำนวน 7 ราย นั้น

 คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 7 ราย ดังนี้

 1.บริษัท กงเทพ จำกัด
 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ขวัญเรือนการก่อสร้าง
 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติรัช คอนสตรัคชั่น (2544)
 4.บริษัท สารสิริ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 5.บริษัท ทิศเหนือกรุ๊ป (2005) จำกัด
 6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผาปูนวิศวกรรม
 7.ไกรพิชญ์ ปริชานิ

จึงประกาศให้ทราบด้วยทั่วกัน (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 2450 23884 54424 51402 113094 232614 1047358 44.192.115.114