ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[00 0543]

รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสันต้นม่วงใต้ - ทางหลวงหมายเลข 121 กว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาว 767 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,507.5 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนเงิน 2,972,932.10 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทสิบสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้


ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 172 2628 17250 17250 65191 452006 3.239.109.55