ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[11 ก.ค. 2562]

ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

รายละเอียด :

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดตาม มาตรา 4 (6) ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินและการทรวงการคลังได้จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยให้จัดทำรายงานสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แสดงมูลค่ารวมของสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสมตามประเภทสินทรัพย์ โดยยึดถือหลักเกณฑ์การกำหนดอายุการใช้งานตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด เทศบาลตำบลสันปูเลย จึงได้กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ เพื่อใช้เป้นหลักเกรฑ์ในการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ เพื่อจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โดยนายสนธยยา  ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย 


ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 469 15240 24830 35380 137824 266894 839474 18.204.56.185