ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

> สมาชิกสภา

นายนิกุล จันทร์สะอาด

ประธานสภาเทศบาล

นายมิตร ใจระวัง

รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย

นางสาวประภาพรรณ จันทร์ศิริ

เลขานุการประธานสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย

นายชูชาติ เสร็จกิจ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ สุดาจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสงวน คำสุข

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

นางวงค์เดือน บัวพรวน

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

นางสาวสุกัญญา คุณยศยิ่ง

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

นางวันเพ็ญ สะง้า

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

นายเกรียงศักดิ์ คิดดีแล

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

นายพิพัฒน์ รินคำ

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 12 2190 24355 383706 38496 408061 3.238.184.78