ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โครงสร้างบุคลากร > กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายชัชวาลย์ งามจิต

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวคนึงนิจ ดาวเวียงกัน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางพรรณมจารี จันทร์ทรา

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวภัทรวดี คิดเลิศล้ำ

คนงานทั่วไป

นางสาวพิชยา วรรณชัย

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวสุภักดิ์ษร ยอดคำเหลือง

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวเบญจวรรณ แซ่โซ้ง

คนงานทั่วไป

นางสาวอารยา ปัญญาฟู

คนงานทั่วไป

นายสุนทร แก้วกุลธง

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

นายสุรวนิช คำสร้อย

คนงานทั่วไป

นายสมาน ไชยชิด

คนงานทั่วไป

นายเทวินทร์ ดาบแก้ว

คนงานทั่วไป

นายอุทัย คนแรง

คนงานทั่วไป

-ว่าง-

-ว่าง-

อำนาจหน้าที่ > กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 550 18620 40998 62978 216820 266894 918470 34.231.21.105