ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โครงสร้างบุคลากร > กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายชัชวาลย์ งามจิต

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 094-635-6161

นางสาวคนึงนิจ ดาวเวียงกัน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางพรรณมจารี จันทร์ทรา

เจ้าพนักงานธุรการ

นายอาทิตย์ คำหน่อแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวภัทรวดี คิดเลิศล้ำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-ว่าง-

นางสาวพิชยา วรรณชัย

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวสุภักดิ์ษร ยอดคำเหลือง

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวเบญจวรรณ แซ่โซ้ง

คนงานทั่วไป

นางสาวอารยา ปัญญาฟู

คนงานทั่วไป

นายสุนทร แก้วกุลธง

นักวิชาการสุขาภิบาล

นายสุรวนิช คำสร้อย

คนงานทั่วไป

นายสมาน ไชยชิด

คนงานทั่วไป

นายเทวินทร์ ดาบแก้ว

คนงานทั่วไป

-ว่าง-

นาง สุนา เปียงต๊ะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผู้บริหารงานการแพทย์ฉุกเฉิน

นายจิรพงศ์ ยศถาวงศ์

คนงานทั่วไปประจำรถพยาบาล

นายเกรียงศักดิ์ คำราพิช

คนงานทั่วไปประจำรถพยาบาล

นางสาวเปมิกา คุณยศยิ่ง

คนงานทั่วไปประจำรถพยาบาล

นางสาวสิริกานต์ คิดเลิศล้ำ

คนงานทั่วไปประจำรถพยาบาล

อำนาจหน้าที่ > กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 2443 23884 54417 51402 113087 232614 1047351 44.192.115.114