ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โครงสร้างบุคลากร > กองการศึกษา

นางสาวลลิตา ปวะบุตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวชมพูนุท เทพบุตรดี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายทินภัทร เครือแก้ว

นักสันทนาการชำนาญการ

นางสาวศุภลักษณ์ โปธินันท์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวดาราวรรณ ฟองคำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางโสภา มิ่งศิริรัตน์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นายสุรชัย เสาร์คำ

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นายกรวิทย์ ยะจา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางพิสมัย ปราโมทย์

ตกแต่งสวน

นายบุญธรรม คุณยศยิ่ง

ตกแต่งสวน

- ว่าง -

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรพีพรรณ หนักแน่น

ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวปาริชาติ สกล

ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางบุษยารัตน์ พัฒน์รัตนโภคิน

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางศุภรัศมิ์ สุทธิวิศิษฎ์ธาดา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางลักษิกา ปุ๊ดพรม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางธัญญารัตน์ จอมคำ

ครู ค.ศ.1

นางสาวกิ่งแก้ว คุณยศยิ่ง

ครู ค.ศ.1

นางสาวสุภลัคน์ คำใจใส่

บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสิมาการ คุณยศยิ่ง

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวสุกานดา บรรณารักษ์

ผู้ดูแลเด็ก

นางพัชราภรณ์ ตันแก้ว

ผู้ดูแลเด็ก

นางอารีย์ คุณยศยิ่ง

คนตกแต่งสวน

นายบรรเจิค คุณยศยิ่ง

ภารโรง

นายคธาวุฒิ คำสร้อย

ยาม

นางแววดาว สมเพาะ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลสันปูเลย

นางสาวอัมพรเพชร พิรมย์ใจ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางคณิศร คำพุทธ

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางนันท์ทินี ธนะเกียรติโชติกุล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวกรกชท์ คิดเสาร์ชุ่ม

ครู ค.ศ.1

นางสาวธัญพิชชา จะตุ

ผู้ดูแลเด็ก

นางมาธวี คำมาปัน

แม่บ้าน

นางเยาวลักษณ์ คุณยศยิ่ง

ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย

นายนิรุทธ์ คุณยศยิ่ง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววนิดา ใจคำปัน

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเอื้องฟ้า กะมะลานนท์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางณปภัช สุขเกษม

แม่บ้าน

อำนาจหน้าที่ > กองการศึกษา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 462 15240 24823 35380 137817 266894 839467 18.204.56.185