ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โครงสร้างบุคลากร > กองการศึกษา

นางสาวลลิตา ปวะบุตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒธรรม

นางสาวชมพูนุท เทพบุตรดี

นักวิชาการศีกษา

นายทินภัทร เครือแก้ว

นักสันทนาการ

นางรพีพรรณ หนักแน่น

ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางเยาวลักษณ์ คุณยศยิ่ง

ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวปาริชาติ สกล

ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางบุษยารัตน์ พัฒน์รัตนโภคิน

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางศุภรัศมิ์ สุทธิวิศิษฎ์ธาดา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวกิ่งแก้ว คุณยศยิ่ง

ครู ค.ศ.1

นางธัญญารัตน์ จอมคำ

ครู ค.ศ.1

นางแววดาว สมเพาะ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวกรกชท์ คิดเสาร์ชุ่ม

ครู ค.ศ.1

นางลักษิกา ปุ๊ดพรม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางคณิศร คำพุทธ

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสุพรรษา ทิพย์อุโมงค์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวศุภลักษณ์ โปธินันท์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวดาราวรรณ ฟองคำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายนิรุทธ์ คุณยศยิ่ง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสิมาการ คุณยศยิ่ง

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวสุกานดา บรรณารักษ์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววนิดา ใจคำปัน

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวธัญพิชชา จะตุ

ผู้ดูแลเด็ก

นางพัชราภรณ์ ตันแก้ว

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเอื้องฟ้า กะมะลานนท์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุภลัคน์ คำใจใส่

บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางโสภา มิ่งศิริรัตน์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นายสุรชัย เสาร์คำ

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางพิสมัย ปราโมทย์

ตกแต่งสวน

นายอัษฏา นะธัม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายบุญธรรม คุณยศยิ่ง

ตกแต่งสวน

นางอารีย์ คุณยศยิ่ง

คนตกแต่งสวน

นางณปภัช สุขเกษม

แม่บ้าน

นายบรรเจิค คุณยศยิ่ง

ภารโรง

นายวิชัย ลาดดี

ยาม

นางมาธวี คำมาปัน

แม่บ้าน

อำนาจหน้าที่ > กองการศึกษา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 173 11632 8204 26906 107755 65191 542511 3.236.122.9