ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โครงสร้างบุคลากร > กองช่าง

นายสุวัฒน์ ใจมา

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายภาณุพงษ์ บัวระวงศ์

วิศวกรโยธา

นายเอกภพ จอมใจป้อ

นายช่างโยธา

นายอนุรักษ์ กันธะวงศ์

นายช่างโยธา

นายภานุ สุภาคำ

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายธีรพงษ์ เอี่ยมพร้อม

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ธีรพล หลักแก้ว

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวมะลิวรรณ ยามงคล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายภาณุพันธ์ บัวระวงศ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวนันทพร เฉียบแหลม

คนงานทั่วไป

นางสาวลลิตา แก้วสว่าง

คนงานทั่วไป

ส.ต.อุดร ขัตติยนต์

ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายฤทธิชัย จันทร์ขาว

คนงานทั่วไป

นายทรงธรรม คุณยศยิ่ง

ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายสิริภาส บุญศิริภาส

คนงานทั่วไป

นายเสรี คิดวิเศษศิริ

คนงานทั่วไป

นายภูวเรศ กันทะพิงค์

คนงานทั่วไป

นายสุรพล พุทธคำ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

อำนาจหน้าที่ > กองช่าง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 483 15240 24844 35380 137838 266894 839488 18.204.56.185