ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โครงสร้างบุคลากร > กองคลัง

นางสุภารัตน์ เจียงเมธีจิตต์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวอุษณีย์ กนกพรพิศาล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวสุพัตรา พรมถานา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวฐานิญา ใจมั่น

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายมนต์สันต์ เจียงเมธีจิตต์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ

นายกฤษกร แก้วประเสริฐ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาววิจิตรา จันจร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายวิทยา นันตาวงค์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางวาวเดือน คุณยศยิ่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวชมัยพร นากแก้ว

คนงานทั่วไป

นางสาววศิมล บุญเสริฐ

คนงานทั่วไป

น.ส. ฐิตาภรณ์ กวงคำ

คนงานทั่วไป

นายกิตติพงษ์ สนิทธา

คนงานทั่วไป

นางสาวปราณี มอญเพ็ชร

คนงานทั่วไป

นาวสาวจิรัชญา กันธา

คนงานทั่วไป

อำนาจหน้าที่ > กองคลัง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 827 2154 22352 383706 36493 406058 3.238.107.166