ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โครงสร้างบุคลากร > กองคลัง

นางสุภารัตน์ เจียงเมธีจิตต์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวอุษณีย์ กนกพรพิศาล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวสุพัตรา พรมถานา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวฐานิญา ใจมั่น

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายมนต์สันต์ เจียงเมธีจิตต์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ

นางสาวกัลยารัตน์ ตันแจ้

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาววิจิตรา จันจร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางวาวเดือน คุณยศยิ่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวชมัยพร นากแก้ว

คนงานทั่วไป

นางสาววศิมล บุญเสริฐ

คนงานทั่วไป

นายกิตติพงษ์ สนิทธา

คนงานทั่วไป

นางสาวปราณี มอญเพ็ชร

คนงานทั่วไป

นาวสาวจิรัชญา กันธา

คนงานทั่วไป

นางสิริกร บุญศิริ

คนงานทั่วไป

อำนาจหน้าที่ > กองคลัง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 503 15240 24864 35380 137858 266894 839508 18.204.56.185