ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โครงสร้างบุคลากร > กลุ่มสตรีแม่บ้าน

นางปทุมวัน ปิ่นทอง

ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสันปูเลย

นางอำพร สุทธาชัย

ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี หมู่ 1

นางบุษบาพร ชัยชนะ

ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี หมู่ 2

นางเหรียญทอง ทองพูล

ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี หมู่ 3

นางสุทัศน์ คำราพิช

ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้าน หมู่ 4

นางเกตุแก้ว ไชยมณี

ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี หมู่ 5

นางลำดวน คิดคำส่วน

ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี หมู่ 6

นางวันเพ็ญ สะง้า

ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี หมู่ 7

นางสุกัญญา คุณยศยิ่ง

ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี หมู่ 8

นางจันทร์ฉาย ปินตาเลิศ

ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี หมู่ 9

นางพัฒนา ฟูสวัสดิ์

ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี หมู่ 10

นางจินตภาส์ รักงามพุฒิพงศ์

ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี หมู่ 11

นางจันทร์ฟอง จันต๊ะ

ระธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี หมู่ 12

นางรุ่งฤดี คำปิ่นคำ

ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี หมู่ 14

นางรัตนา จอมคำ

ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี หมู่ 15

อำนาจหน้าที่ > กลุ่มสตรีแม่บ้าน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 2457 23884 54431 51402 113101 232614 1047365 44.192.115.114