ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โครงสร้างบุคลากร > กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

นายณรงค์ คำราพิช

กำนันตำบลสันปูเลย

ประดับ สะง้า

แพทย์ประจำตำบล

นายพินิจ พรมปัญญา

สารวัตร

นายรังสรรค์ หนุนแปง

สารวัตรกำนัน

นายชูชาติ เสร็จกิจ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

นายมานิตย์ กวงแหวน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2

นายหิรัญ คำสุกัน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3

นายไกรราช คำราพิช

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4

นายเชิดศักดิ์ คิดชัย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5

นายสุวิทย์ ใจโต

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6

นายบุญช่วย คิดประดิษฐ์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7

นางดวงเดือน สุวรรณศรี

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8

นายประดิษฐ์ อุปันโน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9

นายอุทัย ใจมาตุ่น

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10

นายพนม ทิพย์พละ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11

นายชุมพล คะปูคำ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12

นายประเสริฐ คำปิ่นคำ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14

นายจตุรนต์ จอมคำ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15

อำนาจหน้าที่ > กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 2456 23884 54430 51402 113100 232614 1047364 44.192.115.114