ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โครงสร้างบุคลากร > สำนักปลัด

นางสาววิภาดา พจนาภรณ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาววิภา ป้ออินเครือ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางดารณี วงศ์แสนศรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายพรพจน์ ระบอบ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายอรรถกฤษ อินต๊ะรักษา

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายอนันต์ อ่อนสนิส

นิติกรชำนาญการ

นางสุพรรณ ปัญญาฟู

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายสุรพันธ์ คงเจริญพร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สิบเอกธนาวิช คำสายใย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางอรณิษฐ นันทิวัฒนะโชติ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายชานนท์ คำโพธิ

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายวุฒิศักดิ์ พรมสาร

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวดุษฎี ลอยเมฆ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางสาวเกศมณี ใบเหลือง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

สุปราณี อัตเนย์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางวรรณิศา ละเลี่ยม

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

นายคณาวุฒิ วงศ์ตา

เจ้าพนักงานเทศกิจ

นางสาวณัฐศิญา สร้อยสุวรรณ

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางธัญญาธร จันทร์ต๊ะ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ว่าที่ ร.ต.หญิง อมรรัตน์ คิดชวงค์

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายนพดล คำจุกัน

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายจิรเมธ ปินนา

คนงานทั่วไป

น.ส.คุณากร นนท์ปัญญากุล

คนงานทั่วไป

นายทินกร คุณยศยิ่ง

คนงานทั่วไป

นายธนพจน์ พจนาภรณ์

คนงานทั่วไป

นายสมนึก ชัยสุรินทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายรัซภูมิรพี มีครู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายจตุพล ศรีวิชัย

ผู้ช่วยนักจัดการทั่วไป

นายวรเชษฐ์ อินต๊ะจักร์

พนักงานดับเพลิง

นายบุญธรรม คำจันทร์

พนักงานดับเพลิง

นายกิติศักดิ์ ดาษดาคำ

พนักงานขับรถยนต์

นายบรรจง คำใจเที่ยง

คนงานทั่วไป

นายอดุลย์ จักร์คำ

ตกแต่งสวน

นายกำพล พรมแก้ว

คนงานทั่วไป

นายสุรสิทธิ์ คุณยศยิ่ง

พนักงานดับเพลิง

นางสาวพัชรินทร์ สกล

ตกแต่งสวน

นายเต็ง มาลัย

คนงานทั่วไป

นางสาวศุภกาญจน์ ศรีธิชัย

คนงานทั่วไป

นางสาวศรุตา นาคปรีชา

คนงานทั่วไป

อำนาจหน้าที่ > สำนักปลัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 470 15240 24831 35380 137825 266894 839475 18.204.56.185