ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ลำดับ วันที่ เรื่อง สถานะ แสดงข้อมูล
115 มิ.ย. 2564ข่าวสารเสียงตามสายในตอนเย็นรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
210 มิ.ย. 2564ขอช่วยเหลือแก้ไขซอย 2ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
331 พ.ค. 2564น้ำท่วมในช่วงฤดูฝนรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
427 พ.ค. 2564การจัดการเรื่องระบบน้ำเสีย ของแคมป์คนงาน ปากทางเข้าซอย 2 บ้านร้องขุ่นดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
522 พ.ค. 2564ตรวจสอบโกดังเก็บข้าวดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
621 พ.ค. 2564แค้มป์คนงานปล่อยน้ำเสียลงถนนดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
721 พ.ค. 2564แค้มป์คนงานปล่อยน้ำเสียลงถนนดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
814 พ.ค. 2564แคมป์คนงานปล่อยน้ำเสียลงถนนดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
912 พ.ค. 2564ขอความอนุเคราะห์จัดระเบียบพ่อค้า แม่ค้า บริเวณตลาดท่ารั้ว (ริมถนนหน้าโครงการหมู่บ้านอรสิริน)ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
1004 พ.ค. 2564เสียงดังจากเครื่อง อุปกรณ์ทำไม้ ส่งกลิ่นเหม็นจากสารเคมี ฝุ่นละออง ในหมู่บ้านจัดสรรรุ่งธนา 3 ซอย 2ดำเนินการและส่งเมล์ตอบกลับแล้ว
>>คลิก<<
1104 พ.ค. 2564เสียงดัง กลิ่นสารเคมี ฝุ่นละออง จากการทำงานไม้ในหมู่บ้านจัดสรรรุ่งธนา3ดำเนินการและส่งเมล์ตอบกลับแล้ว
>>คลิก<<
1229 เม.ย. 2564จ่ายเงินรายปีแล้ว แต่ไม่มาเก็บขยะดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
1326 เม.ย. 2564ปีญหาขยะดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
1426 เม.ย. 2564เก็บขยะดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
1526 เม.ย. 2564เก็บขยะดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
1622 เม.ย. 2564การเก็บขยะ จากบริษัทเอกชนดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
1721 เม.ย. 2564ขอดำเนินการช่วยเก็บขยะที่หมู่บ้านรุ่งธนา 4 บ้านป่าขุยค่ะ ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
1820 เม.ย. 2564การเก็บขยะของทางเทศบาลดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
1919 เม.ย. 2564สอบถามเรื่องสอบถามเรื่องการเก็บขยะในหมู่บ้านสวยล้อมสวนครับดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
2016 เม.ย. 2564การใช้เสียงตามสายตรวจสอบแล้วไม่มีมูล
>>คลิก<<
2114 เม.ย. 2564ไฟกิ่งส่องถนนที่ชุมชนพฤกษ์พนาไม่ออกเสียหลายจุดครับดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
2207 เม.ย. 2564สุนัขของเพื่อนบ้านมาอุจจาระหน้าบ้านรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
2307 เม.ย. 2564หลอดไฟกิ่งทึ่ชุมชนพฤกษ์พนา ซอย 1/1 เสีย ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
2401 เม.ย. 2564เสียงสุนัขหลาย10ตัวรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
2528 มี.ค. 2564ได้รับความเดือดร้อน​รำคาญอันเนื่องมาจากเสียงเลื่อยไม้รอตรวจสอบ
>>คลิก<<
2626 มี.ค. 2564ขุดลอก คูคลอง ลำเหมือง ป้องกันน้ำท่วมดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
2717 มี.ค. 2564กลิ่นเน่าเหม็นตรวจสอบแล้วไม่มีมูล
>>คลิก<<
2804 มี.ค. 2564ปัญหาฝุ่นละอองจากรถขนดินดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
2903 มี.ค. 2564ปัญหาการปล่อยน้ำเน่าเสียลงท่อระบายน้ำ ส่งกลิ่นเน่าเหม็นให้ชาวบ้านระแวกใก้เคียงดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
3024 ก.พ. 2564ตรวจสอบโกดังเก็บข้าวรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
3123 ก.พ. 2564ขอให้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างเมรุเตาถ่าน ของสุสานเก๊าดู่ หมู่ 2 สุสานบ้านยางพระธาตุ หมู่11ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
3208 ก.พ. 2564ข้าพเจ้านางสุพัตตรา คุณยศยิ่งกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
3327 ม.ค. 2564เลี้ยงเป็ดและไก่จำนวนมาก ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
3424 ม.ค. 2564เลี้ยงสุนัขจำนวนมากดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
3510 ม.ค. 2564น้ำประปาไม่ค่อยไหล ม.3 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
3607 ม.ค. 2564การจัดเก็บขยะ รถขยะไม่มาเก็บขยะดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
3705 ม.ค. 2564ไม่เก็บขยะโฟม ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
3804 ม.ค. 2564ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และฝุ่นเนื่องจากการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
3926 ธ.ค. 2563ไม่เก็บขยะดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
4022 ธ.ค. 2563ไม่เก็บขยะรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
4120 ธ.ค. 2563เศษฝุ่นละอองจากโรงงาน ลิ้มศักดากุลรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
4214 ธ.ค. 2563การจัการจัดเก็บขยะเก็บขยะดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
4323 พ.ย. 2563ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
4420 พ.ย. 2563ตรวจสอบโรงงานในเขตพื้นที่ชุมชนตรวจสอบแล้วไม่มีมูล
>>คลิก<<
4511 พ.ย. 2563ขอให้ตัดต้นไม้ข้างถนนกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
4608 พ.ย. 2563ร้องเรียนเรื่องสุนัขข้างบ้านดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
4730 ก.ย. 2563ขอรบกวนมาจัดการรังต่อหัวเสือกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
4823 ก.ย. 2563ไม่สามารถติดต่อเทศบาลได้ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
4902 ก.ย. 2563ขอถนนสาธารณะรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
5030 ส.ค. 2563ไฟกิ่งถนน ที ชุมชนพฤกษ์พนา หมู่ 3 ป่าขุย เสียครับ รบกวนทางเทศบาลเข้ามาซ่อมให้ด้วยครับรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
5118 ส.ค. 2563ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
5214 ส.ค. 2563น้ำท่วมถนน จนทำให้รถดับ ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
5314 ส.ค. 2563ขอร้องเรียนการจอดรถของลูกค้าสวนน้ำ ซ.13รอตรวจสอบ
>>คลิก<<
5407 ส.ค. 2563รถขยะขนขยะมาทิ้งในเขตชุมชนดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
5505 ส.ค. 2563น้ำขังหน้าบ้าน ส่งกลิ่นเหม็นรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
5603 ส.ค. 2563ไม่สามารถโทรติดต่อเทศบาลได้กำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
5701 ส.ค. 2563ไฟกิ่งถนน ที ชุมชนพฤกษ์พนา หมู่ 3 ป่าขุย เสียครับ รบกวนทางเทศบาลเข้ามาซ่อมให้ด้วยครับกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
5801 ส.ค. 2563ไฟกิ่งถนน ที ชุมชนพฤกษ์พนา หมู่ 3 ป่าขุย เสียครับ รบกวนทางเทศบาลเข้ามาซ่อมให้ด้วยครับดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
5929 ก.ค. 2563ไฟกิ่งถนนเสียครับ รบกวนทางเทศบาลเข้ามาซ่อมให้ด้วยครับกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
6026 ก.ค. 2563ไฟกิ่งถนนเสียครับ รบกวนทางเทศบาลเข้ามาซ่อมให้ด้วยครับกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
6125 ก.ค. 2563สายไฟ/สายโทรศัพท์ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
6223 ก.ค. 2563ร้องเรียนเรื่องทางเลี้ยวดำเนินการและส่งเมล์ตอบกลับแล้ว
>>คลิก<<
6323 ก.ค. 2563ร้องเรียนเรื่องทางเลี้ยวดำเนินการและส่งเมล์ตอบกลับแล้ว
>>คลิก<<
6423 ก.ค. 2563ทางเลี้ยวกลับรถช่วง ท่ารั้ว - เเยกหลุยส์ดำเนินการและส่งเมล์ตอบกลับแล้ว
>>คลิก<<
6523 ก.ค. 2563อยากให้ทำทางกลับรถก่อนถึงเเยกท่ารั้วดำเนินการและส่งเมล์ตอบกลับแล้ว
>>คลิก<<
6623 ก.ค. 2563ทางเลี้ยวกลับรถ เเยกท่ารั้วดำเนินการและส่งเมล์ตอบกลับแล้ว
>>คลิก<<
6723 ก.ค. 2563เรื่องทางเลี้ยวกลับรถ ช่วงเเยกหลุยส์ - เเยกท่ารั้วดำเนินการและส่งเมล์ตอบกลับแล้ว
>>คลิก<<
6823 ก.ค. 2563การเก็บขยะกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
6922 ก.ค. 2563ขอทำทางยูเทริน์ รถกลับ ตรงเเยกร้านลาบปลา ดำเนินการและส่งเมล์ตอบกลับแล้ว
>>คลิก<<
7021 ก.ค. 2563ถนน-ทางเทริน์รถกลับมา ยัง แยกหลุยส์รอตรวจสอบ
>>คลิก<<
7121 ก.ค. 2563ทางลอดใต้สะพานท่ารั้วรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
7221 ก.ค. 2563ขอเพิ่มไฟกิ่งถนน 2 จุด ถนน มีความมืดมาก และอันตรายครับรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
7319 ก.ค. 2563ไฟกิ่งถนน ที ชุมชนพฤกษ์พนา หมู่ 3 ป่าขุย เสียครับ รบกวนทางเทศบาลเข้ามาซ่อมให้ด้วยครับดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
7403 ก.ค. 2563มีเสียงหึ่งๆ จากลำโพงเสียงตามสายทุก 4 โมงเย็น ทุกวันแต่ไม่มีผู้ประกาศดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
7530 มิ.ย. 2563รถขนดิน ทำดินตกบนถนนทำให้เกิดฝุ่นมลภาวะทางอากาศรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
7617 มิ.ย. 2563รถขนขยะมาทิ้ง ในเขตพื้นที่ชุมชนพักอาศัยดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
7712 มิ.ย. 2563กลิ่นขยะดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
7812 มิ.ย. 2563ขอเพิ่มชุดหลอดไฟกิ่งถนน 1 ชุดครับดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
7902 มิ.ย. 2563ร้องเรียนโกดังข้าวสาร สีแดง ร้องขุ่น-ยางพระธาตุดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
8016 พ.ค. 2563การให้บริการดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
8115 พ.ค. 2563สุนัข บ.เจพีเอส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการอรสิริน ท่ารั้ว (หมู่ 7) กัดดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
8214 พ.ค. 2563ไฟกิ่งถนน ที ชุมชนพฤกษ์พนา หมู่ 3 ป่าขุย เสียครับ รบกวนทางเทศบาลเข้ามาซ่อมให้ด้วยครับดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
8311 พ.ค. 2563ตัดต้นมะม่วง 1/2 หน้าบ้านเลขที่ 301/110 ที่หมู่บ้านพฤกษ์พนา หมู่ 3 ป่าขุยดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
8403 พ.ค. 2563ไฟกิ่งถนน ที ชุมชนพฤกษ์พนา หมู่ 3 ป่าขุย เสียครับ รบกวนทางเทศบาลเข้ามาซ่อมให้ด้วยครับดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
8501 พ.ค. 2563ไฟกิ่งถนน ที่ ชุมชนพฤกษ์พนา หมู่ 3 ป่าขุย เสีย 3 จุดครับดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
8616 เม.ย. 2563ลำโพงเสียงตามสาย ที่ ชุมชนพฤกษ์พนา หมู่ 3 ป่าขุย ไม่ดีครับ ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
8716 เม.ย. 2563ไฟกิ่งถนน ซอย 1/11 ที่ ชุมชนพฤกษ์พนา หมู่ 3 ป่าขุย เสียครับ กำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
8816 มี.ค. 2563ขอเทศบาลช่วยรดน้ำรถ บริเวณ หมู่ 7 ไปออกหมู่ 3ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
8913 มี.ค. 2563ถนนตั้งแยกท่ารั้วเข้ามาทางกอกหม่น รอตรวจสอบ
>>คลิก<<
9011 ก.พ. 2563ไฟกิ่งถนนที่หมู่บ้านพฤกษ์พนา หมู่ 3 เสียครับดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
9121 ม.ค. 2563เสียงตามสายดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
9210 ม.ค. 2563ไฟกิ่งถนนที่หมู่บ้านพฤกษ์พนา หมู่ 3 เสียครับดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
9308 ม.ค. 2563ขอให้ทางเทศบาลประชาสัมพันธ์วัน-เวลา การจัดเก็บขยะ หมู่ 11ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
9402 ม.ค. 2563ตัดต้นมะพร้าวปากซอย 1/4 หน้าบ้านเลขที่ 301/105 ที่หมู่บ้านพฤกษ์พนา หมู่ 3 ป่าขุยดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
9526 ธ.ค. 2562ร้องเรียนเรื่องการเผาในที่โล่งในเขตเทศบาล สร้างมลภาวะ และเป็นอันตรายกับผู้ที่แพ้ต่อกลิ่นควันดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
9617 ธ.ค. 2562ไฟกิ่งถนนที่หมู่บ้านพฤกษ์พนา หมู่ 3 เสียครับดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
9713 ธ.ค. 2562แจ้งจับสุนัขไล่กัดคนดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
9809 ธ.ค. 2562ร้องเรียนเรื่องการเผาและควันไฟดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
9905 ธ.ค. 2562กลิ่นเหม็นจากโรงงานเซรามิคท้ายซอย 25 บ้านป่าขุย ม. 3ดำเนินการและส่งเมล์ตอบกลับแล้ว
>>คลิก<<
10025 พ.ย. 2562ไฟกิ่งบริเวณ 3 แยก น้ำดื่มเกรท และใกล้เคียงดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
10113 พ.ย. 2562ที่จัดงานฤดูหนาว ลอยกระทง ตรงข้ามอรสิริน 3ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
10205 พ.ย. 2562ร้านคาราโอเกะ ส่งเสียงดังรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
10330 ต.ค. 2562เผาขยะดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
10425 ต.ค. 2562เรื่องการติดต่อทางโทรศัพย์ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
10522 ก.ย. 2562ไฟฟ้าดับดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
10609 ก.ย. 2562ก่อสร้างห้องน้ำติดรั้วผนังกำแพงบ้านผู้อื่น และเดินสายไฟฟ้าบนรั้วกำแพงบ้านผู้อื่น (ด้านหลังหมู่บ้านรุ่งธนา 4)รอตรวจสอบ
>>คลิก<<
10704 ก.ย. 2562ไฟฟ้ากิ่ง ดับดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
10803 ก.ย. 2562เจ้าหน้าที่ใช้วาจาไม่สุภาพ มีการใช้ถ่อยคำข่มขู่ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
10903 ก.ย. 2562สภาพถนนช่วงดำเนินการก่อสร้างทางแยกท่ารั้วดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
11002 ก.ย. 2562ไฟกิ่งบริเวณ 3 แยก น้ำดื่มเกรท และใกล้เคียงดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
11126 ส.ค. 2562ถนนทางเข้าหลักจากหน้าปั้มน้ำมันมาจนถึงหน้าอนามัยดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
11213 ส.ค. 2562ruined road near Tarua marketกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
11313 ส.ค. 2562Ruined roadกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
11412 ส.ค. 2562ไฟกิ่งที่หมู่บ้านพฤกษ์พนา หมู่ 3 ดับทั้งหมด ตั้งแต่ ซอย 1/7 ถึง ซอย 1/12 ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
11506 ส.ค. 2562ไฟฟ้าดับดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
11611 ก.ค. 2562โรงงานทำน้ำเสาวรส ส่งกลิ่นเหม็นเน่า และมีแมลงวันเยอะดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
11711 ก.ค. 2562โรงงานน้ำเสาวรส มีกลิ่นเหม็นดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
11805 ก.ค. 2562กลิ่นเหม็นเน่าจากโรงงานทำน้ำเสาวรสดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
11927 มิ.ย. 2562ไฟกิ่งบริเวณ 3 แยก น้ำดื่มเกรท และใกล้เคียงดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
12020 มิ.ย. 2562ถนนชำรุดและรกรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
12114 พ.ค. 2562อยากให้ทำท่อระบายน้ำเสียกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
12210 พ.ค. 2562damage to my garden wall,water pipes across my land,damage to the wall lights.ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
12301 พ.ค. 2562ไฟฟ้าไม่เพียงพอ ถนนกลางคืนไม่มีไฟประจำทาง ที่สว่างมากเพียงพอกับเส้นทางดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
12410 เม.ย. 2562นำ้ประปาบ้านกอกหม่นดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
12510 มี.ค. 2562น้ำประปาบ้านร้องขุ่น หมู่ 10 ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
12601 มี.ค. 2562การบังคับใช้กฏหมายดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
12708 ก.พ. 2562เสียงดังจากเครื่องจักรของโรงงานไม่ทราบชื่อดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
12828 พ.ย. 2561การอนุมัติให้มีการจัดงาน การใช้เครื่องเสียงของผู้จัดงาน ทำลายความสงบสุขขอบประชาชน ที่อยู่ใกล้พื้นที่จัดงานดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
12910 ก.ย. 2561สอบถามการเปิดร้านค้าโดยคนต่างด้าวในพื้นที่ เทศบาลมีแนวทางการจัดการอย่างไรคะดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
13017 ส.ค. 2561ไฟกิ่ง ไม่ออกมืดมากครับ ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
13102 ก.ค. 2561ขอพิจารณาทำถนนดำเนินการและส่งเมล์ตอบกลับแล้ว
>>คลิก<<
13230 มิ.ย. 2561ทางออกหมู่บ้านจัดสรรที่ลูกบ้านคิดว่าตนเป็นทางเอกแทนทางสาธารณะรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
13318 มิ.ย. 2561โรงงานทำน้ำเสารสส่งกลิ่นเหม็นเน่าและมีแมลงวันเยอะดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
13413 มิ.ย. 2561โรงงานเสาวรสมีกลิ่นเหม็นและมีแมลงวันเยอะมากดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
13513 มิ.ย. 2561กลิ่นเหม็นและแมลงวันดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
13601 พ.ค. 2561เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฏร์ ไม่ให้ความสะดวกรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
13725 เม.ย. 2561การรับถุงขยะดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
13802 เม.ย. 2561เรื่องร้องทุกข์ 162 ขอแก้ไขข้อมูลตรวจสอบแล้วไม่มีมูล
>>คลิก<<
13902 เม.ย. 2561ขยะตรวจสอบแล้วไม่มีมูล
>>คลิก<<
14016 ก.พ. 2561เหม็นกลิ่นขี้หมูและมีแมลงวันหัวเขียวจำนวนมากดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
14123 ม.ค. 2561ฝากแก้ไขและดูแลเรื่องเสียงดังของสนามแข่งรถ ท่ารั้วด้วยครับดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
14216 พ.ย. 2560การเก็บขยะดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
14310 พ.ย. 2560ขอดินถมไหล่ทางกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
14423 ต.ค. 2560ไฟกิ่งไม่ออก กลางคืนมืดมากครับดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
14507 ธ.ค. 2560การเผาในที่โล่งและปัญหาหมอกควันกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
14610 ต.ค. 2560การจัดเก็บขยะดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
14703 ต.ค. 2560เสียงตามสายหมู่ 5กำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
14801 ก.ย. 2560แจ้งปัญญาการใช้ถนนดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
14918 ส.ค. 2560ขยายเขตไฟฟ้ากำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
15027 ก.ค. 2560ไฟกิ่งดับดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
15125 ส.ค. 2560ลำโพงเสียงตามสายเสียงดังมากดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
15224 ก.ค. 2560ไฟกิ่งดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
15309 มิ.ย. 2560ความคืบหน้า เลขร้องเรียน 2013 วันที่ 31 พ.ค.2560ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
15429 มิ.ย. 2560รถติดมากดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
15517 เม.ย. 2560หอพักส่งเสียงดังรบกวนดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
15625 มี.ค. 2560หลอดไฟกิ่งหน้าบ้านและข้างบ้านเลขที่ 301/128 ม.พฤกษ์พนา ม.3 ต.สันปูเลย ไม่ออก มืดมาก รบกวนทางเทศบาลมาซ่อมให้หน่อยครับดำเนินการและส่งเมล์ตอบกลับแล้ว
>>คลิก<<
15713 ธ.ค. 2559นมโรงเรียนกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
15812 ธ.ค. 2559บ้านป่าเสร้าช่วงกลางคืนเลี้ยงสุนัขปล่อยออกมานอกบ้านส่งเสียงดังมากกัดกันยามค่ำคืนกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
15902 ธ.ค. 2559สุนัขส่งเสียงร้องและกลิ่นเหม็นมากๆ (รุ่งธนา3 ซ.2)ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
16026 ก.ย. 2559ชมรมปั่นจักรยานของตำบลสันปูเลยดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
16107 ก.ย. 2559ปัญหาประปาหมู่ที่5ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
16221 ส.ค. 2559กล้องวงจรปิดแยกท่ารั้วห่วย ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
16303 ส.ค. 2559กลิ่นขี้เป็ดแรงมากหมู่ 11ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
16422 ก.ค. 2559การเล่นสนุกเกอร์ส่งเสียงดัง ทั้งกลางวันกลางคืนดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
16520 ก.ค. 2559ขอถนนคอนกรีต ซ16 บ้านป่าขุย ม.3กำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
16630 มิ.ย. 2559ไม่ได้ยินประกาศของเทศบาลกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
16717 ก.ค. 2559กลิ่นขี้หมูดำเนินการและส่งเมล์ตอบกลับแล้ว
>>คลิก<<
16819 มี.ค. 2559ม.5เดือดร้อนประปาหมู่บ้านไม่ไหลดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
16910 มี.ค. 2559ขอบคุณ สำหรับการแก้ไขไฟกิ่งดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
17029 ก.พ. 2559ไฟกิ่งเสียดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
17113 ก.พ. 2559ไฟกิ่งตามคำร้องที่ 64 ยังไม่ได้รับการแก้ไขกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
17205 ก.พ. 2559ไฟกิ่งดับ ซอย 13 ยางทอง หมู่ 4 ต.สันปูเลยดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
17318 ม.ค. 2559ขอร้องเรียนการให้ข้อมูลของแผนกคลังเรื่องการเก็ยภาษีป้ายกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
17402 ธ.ค. 2558สอบถามความชัดเจนเรื่องภาษีป้าย ภาค 2 (แก้ไขใหม่)กำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
17524 พ.ย. 2558ขอความกระจ่างเรื่องภาษีป้ายดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
17613 พ.ย. 2558สุนัขเยอะ ปล่อยให้เป็นอุปสรรคแก่การจราจรดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
17716 ต.ค. 2558เสียงตามสายกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
17825 ก.ย. 2558มีการบุกลุกที่ลำรางน้ำสาธารณ ริมน้ำกวง ติดหมู่บ้านวรารมย์-แก้วนวรัฐกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
17921 ก.ย. 2558หมาเห่าตอนกลางคืนกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
18015 ก.ย. 2558ถนนชำรุด ที่ไม่ได้รับการซ่อมแซมดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
18110 ก.ย. 2558การใช้คำในภาษาไทยของ pr.ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
18204 ก.ย. 2558ไฟกิ่งส่องถนนในหมู่บ้านพฤกษ์พนาเสียดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
18317 ส.ค. 2558ค่าบริการเก็บขยะดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
18413 ส.ค. 2558งบประมาณหายดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
18504 ส.ค. 2558สอบถามเรื่องระบบการจัดการขยะดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
18620 ก.ค. 2558เสียงตามสายของหมู่บ้านพฤกษ์พนากำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
18718 ก.ค. 2558กลิ่นขี้หมูรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
18802 ก.ค. 2558เรื่องถนนลาดยางกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
18911 มิ.ย. 2558กระแสไฟตก ซอย 2 บ้านท่ารั้ว หมู่ที่ 7กำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
19011 มิ.ย. 2558กลิ่นเหม็นของการเลี้ยงเป็ดไก่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
19107 มิ.ย. 2558น้ำประปาป่าเสร้าหลวงช่วงเช้าและเย็นไม่ไหลกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
19226 พ.ค. 2558ขอบคุณรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
19325 พ.ค. 2558รบกวนประสานเรื่องเรื่องการจิดรถบนถนนทางเข้าหมู่บ้านกาญจน์กนกวิลล์ 1ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
19424 พ.ค. 2558ไฟกิ่งซอย 2 บ้านท่ารั้วกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
19517 ก.พ. 2558หมาเห่าตอนกลางคืนรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
19620 ม.ค. 2558ต่อเนื่องเรื่องเสียงดังดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
19719 ม.ค. 2558เสียงดังคาราโอเกะรบกวนยามค่ำคืนกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
19803 มี.ค. 2558เผาขยะ ใบไม้ ยางรถ ทุกวัน ที่จอดรถทัวร์ ทางเข้า ม.กาญกนกวิล 1ตรวจสอบแล้วไม่มีมูล
>>คลิก<<
19927 ก.พ. 2558เสียงดังรบกวนยามวิกาลรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
20012 ม.ค. 2558ปัญหาตลาดนัดท่ารั้วกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
20110 เม.ย. 2558ขอความช่วยเหลือเรื่องไฟส่องสว่างหมู่บ้านเจซีการ์เด้นท์วิวล์ เฟส4-5กำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
20218 พ.ค. 2558ผู้ขุดเจาะถนนแสนขยันทำงานเย็นวันอาทิตย์ และนี่คือผลลัพท์ที่คุณต้องอึ้งดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
20304 พ.ย. 2557สอบถามข้อมูลกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
20429 ต.ค. 2557ไฟกิ่ง ถนนซอย 3 บ้านยางทองเสีย ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
20523 ต.ค. 2557รถขยะเลือกเก็บขยะดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
20621 ต.ค. 2557รถขยะไม่มาเก็บ สังเกตุจะ 2 อาทิตย์ อยู่แล้ว ขยะเน่าเหม็น ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
20719 ก.ย. 2557สี่แยกท่ารั้วรถติดยาวกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
20806 ก.ย. 2557กลิ่นขี้หมู บ้านป่าขุ่ยดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
20902 ก.ย. 2557บริเวณสี่แยกท่ารั้่วกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
21002 ก.ย. 2557กรณีตลาดนัดท่ารั้วกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
21131 ส.ค. 2557นายกอนุญาติให้จัดแข่งรถส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
21203 ส.ค. 2557เรื่องหมา หมารอตรวจสอบ
>>คลิก<<
21316 ก.ค. 2557กลิ่นทำกับข้างร้านอาหารตามสั่งป้านุชร้องขุ่นกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
21405 ก.ค. 2557การจอดรถหน้า ตลาดท่ารั้ว ไม่เป็นระเบียบกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
21506 พ.ค. 2557รถบรรทุกขนดินดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
21629 เม.ย. 2557อยากได้น้ำประปา ในหมู่บ้านพฤกษ์พนา เฟส 2 กำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
21706 เม.ย. 2557ประกาศเสียงตามสายบริเวณบ้านป่าขุย ตำบลสันปูเลยกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
21829 มี.ค. 2557มีการก่อสร้างโรงงานเก็บวัสดุในเขตหมู่ที่ 4กำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
21919 มี.ค. 2557รถขนดิน ถมที่ กำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
22013 มี.ค. 2557ขยะดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
22105 มี.ค. 2557มีการจัดแข่งรถมอไซค์กับรถยนต์ติดกับม.อรสิริน6 เสียงดังมากดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
22224 ก.พ. 2557บอร์ดร้องเรียนนี้เปิดเผยชื่อได้ยังไงครับดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
22321 ก.พ. 2557ปัญหาเด็กออทิสติกที่อยู่กับผู้ปกครองที่มีปัญหาทางจิตดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
22420 ส.ค. 2556เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกองคลัง/งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ดำเนินการและส่งเมล์ตอบกลับแล้ว
>>คลิก<<
22520 พ.ย. 2556เมื่อไหร่จะได้ไฟแดงสักทีดำเนินการและส่งเมล์ตอบกลับแล้ว
>>คลิก<<
22615 ต.ค. 2556ฝุ่น ถนนสกปรกจากรถขนดินดำเนินการและส่งเมล์ตอบกลับแล้ว
>>คลิก<<
22707 ก.ค. 2560เบอร์โทร 053-868157 ใช้ไม่ได้ ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
22817 เม.ย. 2560หอพักส่งเสียงดังรบกวนดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
22925 มี.ค. 2560หลอดไฟกิ่งหน้าบ้านและข้างบ้านเลขที่ 301/128 ม.พฤกษ์พนา ม.3 ต.สันปูเลย ไม่ออก มืดมาก รบกวนทางเทศบาลมาซ่อมให้หน่อยครับดำเนินการและส่งเมล์ตอบกลับแล้ว
>>คลิก<<
23013 ธ.ค. 2559นมโรงเรียนกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
23112 ธ.ค. 2559บ้านป่าเสร้าช่วงกลางคืนเลี้ยงสุนัขปล่อยออกมานอกบ้านส่งเสียงดังมากกัดกันยามค่ำคืนกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
23202 ธ.ค. 2559สุนัขส่งเสียงร้องและกลิ่นเหม็นมากๆ (รุ่งธนา3 ซ.2)ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
23326 ก.ย. 2559ชมรมปั่นจักรยานของตำบลสันปูเลยดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
23407 ก.ย. 2559ปัญหาประปาหมู่ที่5ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
23521 ส.ค. 2559กล้องวงจรปิดแยกท่ารั้วห่วย ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
23603 ส.ค. 2559กลิ่นขี้เป็ดแรงมากหมู่ 11ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
23722 ก.ค. 2559การเล่นสนุกเกอร์ส่งเสียงดัง ทั้งกลางวันกลางคืนดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
23820 ก.ค. 2559ขอถนนคอนกรีต ซ16 บ้านป่าขุย ม.3กำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
23930 มิ.ย. 2559ไม่ได้ยินประกาศของเทศบาลกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
24017 ก.ค. 2559กลิ่นขี้หมูดำเนินการและส่งเมล์ตอบกลับแล้ว
>>คลิก<<
24119 มี.ค. 2559ม.5เดือดร้อนประปาหมู่บ้านไม่ไหลดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
24210 มี.ค. 2559ขอบคุณ สำหรับการแก้ไขไฟกิ่งดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
24329 ก.พ. 2559ไฟกิ่งเสียดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
24413 ก.พ. 2559ไฟกิ่งตามคำร้องที่ 64 ยังไม่ได้รับการแก้ไขกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
24505 ก.พ. 2559ไฟกิ่งดับ ซอย 13 ยางทอง หมู่ 4 ต.สันปูเลยดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
24618 ม.ค. 2559ขอร้องเรียนการให้ข้อมูลของแผนกคลังเรื่องการเก็ยภาษีป้ายกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
24702 ธ.ค. 2558สอบถามความชัดเจนเรื่องภาษีป้าย ภาค 2 (แก้ไขใหม่)กำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
24824 พ.ย. 2558ขอความกระจ่างเรื่องภาษีป้ายดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
24913 พ.ย. 2558สุนัขเยอะ ปล่อยให้เป็นอุปสรรคแก่การจราจรดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
25016 ต.ค. 2558เสียงตามสายกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
25125 ก.ย. 2558มีการบุกลุกที่ลำรางน้ำสาธารณ ริมน้ำกวง ติดหมู่บ้านวรารมย์-แก้วนวรัฐกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
25221 ก.ย. 2558หมาเห่าตอนกลางคืนกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
25315 ก.ย. 2558ถนนชำรุด ที่ไม่ได้รับการซ่อมแซมดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
25410 ก.ย. 2558การใช้คำในภาษาไทยของ pr.ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
25504 ก.ย. 2558ไฟกิ่งส่องถนนในหมู่บ้านพฤกษ์พนาเสียดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
25617 ส.ค. 2558ค่าบริการเก็บขยะดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
25713 ส.ค. 2558งบประมาณหายดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
25804 ส.ค. 2558สอบถามเรื่องระบบการจัดการขยะดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
25920 ก.ค. 2558เสียงตามสายของหมู่บ้านพฤกษ์พนากำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
26018 ก.ค. 2558กลิ่นขี้หมูรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
26102 ก.ค. 2558เรื่องถนนลาดยางกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
26211 มิ.ย. 2558กระแสไฟตก ซอย 2 บ้านท่ารั้ว หมู่ที่ 7กำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
26311 มิ.ย. 2558กลิ่นเหม็นของการเลี้ยงเป็ดไก่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
26407 มิ.ย. 2558น้ำประปาป่าเสร้าหลวงช่วงเช้าและเย็นไม่ไหลกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
26526 พ.ค. 2558ขอบคุณรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
26625 พ.ค. 2558รบกวนประสานเรื่องเรื่องการจิดรถบนถนนทางเข้าหมู่บ้านกาญจน์กนกวิลล์ 1ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
26724 พ.ค. 2558ไฟกิ่งซอย 2 บ้านท่ารั้วกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
26817 ก.พ. 2558หมาเห่าตอนกลางคืนรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
26920 ม.ค. 2558ต่อเนื่องเรื่องเสียงดังดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
27019 ม.ค. 2558เสียงดังคาราโอเกะรบกวนยามค่ำคืนกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
27103 มี.ค. 2558เผาขยะ ใบไม้ ยางรถ ทุกวัน ที่จอดรถทัวร์ ทางเข้า ม.กาญกนกวิล 1ตรวจสอบแล้วไม่มีมูล
>>คลิก<<
27227 ก.พ. 2558เสียงดังรบกวนยามวิกาลรอตรวจสอบ
>>คลิก<<
27312 ม.ค. 2558ปัญหาตลาดนัดท่ารั้วกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
27410 เม.ย. 2558ขอความช่วยเหลือเรื่องไฟส่องสว่างหมู่บ้านเจซีการ์เด้นท์วิวล์ เฟส4-5กำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
27518 พ.ค. 2558ผู้ขุดเจาะถนนแสนขยันทำงานเย็นวันอาทิตย์ และนี่คือผลลัพท์ที่คุณต้องอึ้งดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
27604 พ.ย. 2557สอบถามข้อมูลกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
27729 ต.ค. 2557ไฟกิ่ง ถนนซอย 3 บ้านยางทองเสีย ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
27823 ต.ค. 2557รถขยะเลือกเก็บขยะดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
27921 ต.ค. 2557รถขยะไม่มาเก็บ สังเกตุจะ 2 อาทิตย์ อยู่แล้ว ขยะเน่าเหม็น ดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
28019 ก.ย. 2557สี่แยกท่ารั้วรถติดยาวกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
28106 ก.ย. 2557กลิ่นขี้หมู บ้านป่าขุ่ยดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
28202 ก.ย. 2557บริเวณสี่แยกท่ารั้่วกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
28302 ก.ย. 2557กรณีตลาดนัดท่ารั้วกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
28431 ส.ค. 2557นายกอนุญาติให้จัดแข่งรถส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
28503 ส.ค. 2557เรื่องหมา หมารอตรวจสอบ
>>คลิก<<
28616 ก.ค. 2557กลิ่นทำกับข้างร้านอาหารตามสั่งป้านุชร้องขุ่นกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
28705 ก.ค. 2557การจอดรถหน้า ตลาดท่ารั้ว ไม่เป็นระเบียบกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
28806 พ.ค. 2557รถบรรทุกขนดินดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
28929 เม.ย. 2557อยากได้น้ำประปา ในหมู่บ้านพฤกษ์พนา เฟส 2 กำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
29006 เม.ย. 2557ประกาศเสียงตามสายบริเวณบ้านป่าขุย ตำบลสันปูเลยกำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
29129 มี.ค. 2557มีการก่อสร้างโรงงานเก็บวัสดุในเขตหมู่ที่ 4กำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
29219 มี.ค. 2557รถขนดิน ถมที่ กำลังดำเนินการ
>>คลิก<<
29313 มี.ค. 2557ขยะดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
29405 มี.ค. 2557มีการจัดแข่งรถมอไซค์กับรถยนต์ติดกับม.อรสิริน6 เสียงดังมากดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
29524 ก.พ. 2557บอร์ดร้องเรียนนี้เปิดเผยชื่อได้ยังไงครับดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
29621 ก.พ. 2557ปัญหาเด็กออทิสติกที่อยู่กับผู้ปกครองที่มีปัญหาทางจิตดำเนินการเสร็จแล้ว
>>คลิก<<
29720 ส.ค. 2556เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกองคลัง/งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ดำเนินการและส่งเมล์ตอบกลับแล้ว
>>คลิก<<
29820 พ.ย. 2556เมื่อไหร่จะได้ไฟแดงสักทีดำเนินการและส่งเมล์ตอบกลับแล้ว
>>คลิก<<
29915 ต.ค. 2556ฝุ่น ถนนสกปรกจากรถขนดินดำเนินการและส่งเมล์ตอบกลับแล้ว
>>คลิก<<
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 240 6196 14715 30107 144373 65191 579129 3.236.170.171