ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[05 เม.ย. 2566]

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย

ประเภท :
ประกาศ / คำสั่ง

รายละเอียด :

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันปูเลย
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย

ด้วย นางสาวณัชชา พาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นว่างลง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเขียงใหม่ จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้


ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 2459 23884 54433 51402 113103 232614 1047367 44.192.115.114