ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[05 ส.ค. 2563]

ขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5

ประเภท :
> ประกาศ / คำสั่ง

รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง ขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5

เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ / ผู้ครบครอง / ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

อนึ่ง หากท่านเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสันปูเลย ในวันและเวลาราชการ เพื่อเทศบาลตำบลสันปูเลยจักได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง  หากท่านไม่ได้ยื่นคำร้องแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านยอมรับบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นความจริง ตามเทศบาลตำบลสันปูเลยแจ้งไป

 

จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 664 2029 14672 14672 65191 449428 3.238.70.175