ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

> วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา (VISION) ของเทศบาลตำบลสันปูเลย
"สันปูเลยเมืองน่าอยู่ บริหารสู่สากล ชุมชนร่วมพัฒนา  ชาวประชามีคุณภาพ"

คำขวัญเทศบาลตำบลสันปูเลย
"ชุมชนสามัคคี เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนนาน สืบสานงานแกะสลัก อนุรักษ์ผ้าทอมือ เลืองลือวัฒนธรรม"

พันธกิจหลักของเทศบาลตำบลสันปูเลย
1. พัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดี
2. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  การจัดการโครงการพื้นฐาน
3. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส่งสริมวัฒนธรรม  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่สังคมประชาธิปไตย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 381 12281 35944 16456 266894 718106 3.87.250.158