ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

> ประวัติเทศบาลตำบลสันปูเลย

ความเป็นมาของตำบลสันปูเลย (History of Sanpuloei)
     ตำบลสันปูเลย เป็นตำบลขนาดใหญ่อยู่ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความหลากลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มคนพื้นเมืองภาคเหนือดั้งเดิม กลุ่มชาวไทใหญ่ที่อพยพย้ายถิ่นมาแต่โบราณและได้สร้างถิ่นฐานในพื้นที่ กลุ่มประชากรแฝง คือกลุ่มผู้มีสำมะโนครัวในทะเบียนพื้นที่อื่น แต่ได้มาพักพึงอาศัยในเขตพื้นที่ตำบลสันปูเลย เพื่อประกอบอาชีพ หรือทำกิจการต่างๆ อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนตำบลสันปูเลยได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ ทำสวน ทำไร่ ปลูกผลไม้ อาชีพค้าขาย อาชีพอิสระ และรับราชการ โดยมีความหลากลายของคนในชุมชนเนื่องด้วยเป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท มีระบบคมนาคมที่สะดวกและห่างไกลจากอำเภอเมืองเชียงใหม่เพียง 12 กิโลเมตร และด้วยมีสภาพบ้านเรือนแต่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก ด้วยมีบ้านจัดสรรเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้มีประชาชนย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ มีการเจริญด้านพาณิชย์ การค้าขาย ตลาดสด ตลาดนัด ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ รวมถึงหน่วยงานราชการอื่น โรงเรียน สถานศึกษา องค์กรอิสระ ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ต้นไม้ประจำตำบลสันปูเลย ได้แก่ ต้นแกนา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 45 2628 17123 17123 65191 451879 3.237.205.144