ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[17 ก.ย. 2564]

เกร็ดความรูั้ทั่วไป: เมื่อต้องเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงโควิด-19 ต้องทำอย่างไร

รายละเอียด :

เกร็ดความรู้: เมื่อมีนโยบายหรือมาตรการใดๆ ที่อนุญาตให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงวิกฤติโควิด-19 ภายใต้การขอความร่วมมือสำหรับการเดินทางที่จำเป็นเท่านั้น หากมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางจริงๆ ต้องเตรียมความพร้อมทั้งศึกษามาตรการของจังหวัดปลายทาง หรือการเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางให้พร้อม การเดินทางข้ามจังหวัดต้องเตรียมอะไรบ้าง เอกสารรับรองอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้อำนวยการเขต ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น กรณีไม่มีเอกสารรับรองให้ทำการลงทะเบียนการเดินทางข้ามจังหวัดได้ที่ http://covid-19.in.th  เพื่อรับ QR Code ใช้แสดงแก่เจ้าหน้าที่ เมื่อถึงด่านตรวจต้องทำการลงทะเบียนผ่าน Application ไทยชนะ การเดินทางข้ามจังหวัดผู้โดยสารจะถูกจำกัดจำนวนไม่เกิน 75 % ของจำนวนที่สามารถรับได้ในแต่ละพาหนะ และต้องดูแลความปลอดภัยและการป้องกันโรคตามแบบ Universal Prevention ด้วย การเดินทางข้ามจังหวัดผ่านสายการบิน กรณีเดินทางด้วยเครื่องบินต้องตรวจสอบมาตรการของจังหวัดปลายทางให้ถี่ถ้วน สามารถตรวจสอบได้ที่ สบค.กระทรวงมหาดไทย พร้อมเตรียมเอกสารที่จำเป็นคือ เอกสารยืนยันการเข้ารับวัคซีนตามเกณฑ์ หรือใบยืนยันการฉีดจากโรงพยาบาลหรือเอกสารยืนยันจากหมอพร้อม เอกสารยืนยันการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ATK หรือวิธีตวจแบบ RT-PCR เท่านั้น เอกสารทแสดงหลักฐานการยกเว้น กรณีจังหวัดปลายทางต้องการ เช่น ใบหลักฐานผ่านการติดเชื้อไปแล้วไม่เกิน 90 วัน หลักฐานผ่านการกักตัว เป็นต้น
 (ข้อมูลข่าว: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.)


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 274 10504 402450 21399 233757 65191 668513 34.236.191.104