ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[12 ม.ค. 2564]

เกร็ดความรู้ทั่วไป: โรคที่มาช่วงฤดูหนาวและวิธีการดูแลร่างกาย

รายละเอียด :

โรคที่พบในช่วงฤดูหนาวและการดูแลตนเอง โรคที่พบในช่วงฤดูหนาวได้แก่ โรคปอด โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหัด โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และโรคมือ เท้า ปาก สำหรับโรคที่เกี่ยวกับโรคปอดในช่วงนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานในหลายพื้นที่ซึ่งจะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ รวมถึงโรคโควิด-19 จึงขอให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง เวลาออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันโควิด-19 ก่อนออกนอกบ้านด้วย ส่วนเมื่อมีอากาศเปลี่ยนแปลงที่ตามมาคือ โรคไข้หวัด ที่เกิดจากเชื้อไวรัส โดยสามารถป้องกันได้จากการสวมหน้ากากอนามัยเวลาออกนอกบ้าน กินร้อน ช้อนกลาง และควรล้างมือบ่อย ๆ ส่วนกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ หรือบุคคลที่มีโรคประจำตัว แนะนำให้ฉีดวัคซีนเพื้อป้องกันไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ๆ และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีการปรุงสุก และสะอาด ส่วนโรคหัดก็เกิดจากเชื้อไวรัสมักจะมีการระบาดในช่วงฤดูหนาว ซึ่งพบบ่อยในกลุ่มเด็กเล็ก ควรให้เด็กสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและในส่วนของโรคมือ เท้าปาก จะพบบ่อยในกลุ่มเด็ก ผู้ปกครองและครูจะต้องสังเกตอาการผิดปกติของเด็ก ถ้าพบว่ามีอาการผิดปกติให้แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติทันที


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 150 2628 17228 17228 65191 451984 3.239.109.55