ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[11 ม.ค. 2564]

ข่าวประชาสัมพันธ์: โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย ประกาศรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ประจำปี พ.ศ. 2564

รายละเอียด :

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ภาคเรียนที่ 1 โดยมีคุณสมบัติ มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสันปูเลย และพื้นที่ใกล้เคียง เกณฑ์อายุของนักเรียน ระดับอนุบาล 1 (เกิดตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม  2561 – 15 พฤษภาคม 2562 ) ระดับอนุบาล 2 (เกิดตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 – 15 พฤษภาคม 2561) ระดับอุบาล 3 (เกิดตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 – 15 พฤษภาคม 2560) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ชุด สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 2 ชุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด สำเนาทะเบียนของบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด สำเนาเอกสาสรอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง (ถ้ามี) สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพ (หน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนของนักเรียนที่มีลายมือหมอจากโรงพยาบาล) และนำตัวนักเรียนมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร โดยติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564 ในวันเวลาราชการ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน และทางเพจ facebook: โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 664 2029 14672 14672 65191 449428 3.238.70.175