ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[06 ม.ค. 2564]

เทศบาลตำบลสันปูเลย ประกาศงดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

รายละเอียด :

ข่าวประชาสัมพันธ์: ตามประกาศของคณะกรรมควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์ตามความรุนแรงในแต่ละพื้นที่ ซึ่งได้ประกาศเป็นคำสั่งและความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 3 หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากกว่า 50 คน หากมีความจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน อันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เทศบาลตำบลสันปูเลย จึงขอประชาสัมพันธ์งดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 และขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลบุตรหลายของท่าน หลีกเลี่ยงการไปร่วมกลุ่มหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าว


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 812 2029 14820 14820 65191 449576 3.238.70.175