ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[05 ม.ค. 2564]

ข่าวประชาสัมพันธ์: คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด :

ข่าวประชาสัมพันธ์: ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็น 3 ระดับ คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 มาตรา 35 แห่ง พรบ.พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และข้อ 5 ข้อ 6 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) โดยกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 171 2628 17249 17249 65191 452005 3.239.109.55