ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[14 ต.ค. 2563]

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด :

ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญชวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลสันปูเลย ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) คุณสมบัติ มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ยืนความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 ด้วยตนเอง หากประสงค์มอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพแทน ต้องเตรียมเอกสาร ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เป็นปัจจุบัน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ เพื่อรับรองการหลักฐานการเบิกจ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลสันปูเลย โทรศัพท์ 053-011640 ต่อ 122


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 27 2190 24370 383706 38511 408076 3.238.184.78