ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[30 ก.ย. 2563]

ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่

รายละเอียด :

ข่าวประชาสัมพันธ์: รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง สนับสนุนการจ้างงานระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ มุ่งเน้นให้คนไทยต้องมีงานทำในทุกพื้นที่ สนับสนุนการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่อง เน้นเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตของประเทศไทย โดยจ้างงานเด็กจบใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา คุณสมบัติเป็นสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี หรือหากมีอายุเกิน 25 ปี ต้องจบการศึกษาในปีการศึกษา 62 – 63 เท่านั้น โดยจะมีการสนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใน 3 กลุ่ม ได้แก่วุฒิปริญญาตรี ปวส. ปวช. ม.6 โดยสถานประกอบการต้องอยู่ในระบบประกันสังคม ไม่มีการเลิกจ้าง ลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการและทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา 1 ปี สนใจโทรศัพท์ 053-112744 – 6 สายด่วน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 19 2190 24362 383706 38503 408068 3.238.184.78