ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[22 ก.ย. 2563]

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน

รายละเอียด :

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย จะดำเนินจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลตำบลสันปูเลย มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปราบการทุจริตประพฤติมิชอบ เข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิตได้ และหากผู้นำชุมชนทุกภาคส่วนมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อรับฟังสามารถติดต่อแจ้งชื่อได้ที่งานนิติการ เทศบาลตำบลสันปูเลย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 470 1895 26468 383706 40609 410174 3.238.184.78