ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[14 ม.ค. 2565]

ข่าวประชาสัมพันธ์: ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย ง่ายนิดเดียว ติดต่องานพัฒนารายได้ กองคลัง

รายละเอียด :

ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลสันปูเลย แจ้งขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีที่ตั้งสำนักงานผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน ให้จัดเตรียม 1. บัตรปตระจำตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (ทางเทศบาลจะถ่ายสำเนาให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) 2. ทะเบียนบ้านของ ผู้ประกอบพาณิชยกิจ (ทางเทศบาลจะถ่ายสำเนาให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) 3. กรอกแบบคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) ในข้อที่ 1 – 8 พร้อมรับรองสำเนาหน้า 2 และ 4. แนบแผนที่ที่ตั้งร้านค้าหรือสำนักงาน กรณีที่ตั้งสำนักงานไม่ได้เป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน 1. จัดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 2. ทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 3.แบบคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) ในข้อที่ 1 – 8 พร้อมรับรองสำเนา 4. แผนที่แสดงที่ตั้งของสำนักงาน 5. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่พร้อมรับรองสำเนา 6. บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้เป็นเจ้าบ้านที่ตั้งสำนักงาน 7. ถ้าในทะเบียนบ้านของที่ตั้งสำนักงานไม่ได้ระบุผู้ใดเป็นเจ้าบ้านให้นำสำเนาสัญญาเช่ามาเพิ่มเติม ถ้าในทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงานไม่ได้ระบุผู้ใดเป็นเจ้าบ้านและไม่มีสัญญาเช่าให้นำทะเบียนบ้านของที่ตั้งสำนักงานตัวจริงมายืนยันต่อหน้านายทะเบียน ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ คุณมนต์สันต์ เจียงเมธีจิตต์ โทรศัพท์ 095-6739575


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 493 15240 24854 35380 137848 266894 839498 18.204.56.185