ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[29 ธ.ค. 2564]

ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขอมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ในพื้นที่ตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2565

รายละเอียด :

ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขอมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศ.เกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิตำบลสันปูเลย ที่ทำหน้าที่ผู้นำชุมชน ปราชญ์ และผู้มีจิตอาสาในการสั่งสมประสบการณ์และช่วยเหลือสังคมในพื้นที่ตำบลสันปูเลย ซึ่งประกอบด้วย พระครูประภัศร์ชัยคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิองค์กรสงฆ์ พระครูสถาพรธรรมประโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิองค์กรสงฆ์ นายขจัด คำใจ ข้าราชการบำนาญ นายวันชัย พรมเสน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร นายสง่า มังคละ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย นายชลิต คาดชะดาคำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา นายสิงห์ใจ เสริฐแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม นายถนอม คำดวงดาว ผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส นางสาวศรีเพ็ญ ชัยฉกรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษานอกโรงเรียน นายมนตรี เดชะปัญ ผู้ทรงคุณวุฒิการเมือง นายวิเชาว์ สุนันตา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น นายถนอมศักดิ์ นวลหล้า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนา พต.นิพนธ์ ตันคำอ้าย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร นางรุ่งฤดี คำปิ่นคำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสาร และนายนิกุล จันทร์สะอาด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เทศบาลตำบลสันปูเลยของแสดงความยินดีและประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูบุคคลดังกล่าว ขอให้รักษาความดีงามนี้ไว้เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและสังคมตลอดไป


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 491 15240 24852 35380 137846 266894 839496 18.204.56.185