ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[27 ธ.ค. 2564]

ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตร

รายละเอียด :

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยจังหวัดเชียงใหม่มีประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร ด้วยในช่วงฤดูแล้งของทุกปี จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและความเสียหายทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยสาเหตุหนึ่งเกิดจากการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการเผาขยะ เผาเศษใบไม้ และเผาเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำเกษตรกรรม เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงานตามวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่  เทศบาลตำบลสันปูเลย จึงแจ้งประกาศห้ามเผาเศษวัสดุในที่โล่งทุกชนิดในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลสันปูเลย ทั้งพื้นที่มีเอกสารสิทธิ พื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สองข้างทางรวมทั้งการเผาขยะ กิ่งไม้ใบไม้ตามบ้านเรือน กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบและประสานสานคณะสงฆ์งดการเผาทุกชนิดเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี และให้ร่วมกำกับดูแลกรณีการอนุญาตควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง การขุดดิน ถมดิน และขนส่งวัสดุอย่างเคร่งครัด สอดส่องดูแลการจุดไฟเผาหญ้าสองข้างทาง ให้กำชับการเผาขยะและกำจัดขยะจากบ้านเรือนให้ใช้การคัดแยกขยะหรือทำปุ๋ยหมักแทนการเผา และขอให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ รวมทั้งความเสียหายทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงพื้นที่จัดการเชื้อเพลิงทางการเกษตร บทกำหนดโทษ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 462 15240 24823 35380 137817 266894 839467 18.204.56.185