ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[17 ธ.ค. 2563]

กฎหมายน่ารู้: กฎหมายกำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยมิชอบจะถูกสอบและถูกดำเนินคดี

รายละเอียด :

กฎหมายน่ารู้เพื่อชุมชน: สิ่งที่ควรรู้คือ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ เพื่อมิให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่ง ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้งใน พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 12562 ดังนี้ มาตรา 119 กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้ตรวจการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ จงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือการทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร หรือกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000  บาทา และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น)


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 836 2029 14844 14844 65191 449600 3.238.70.175