ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[30 ก.ย. 2563]

กฎหมายน่ารู้ การบังคับใช้กฎหมายจราจรใหม่ มีโทษปรับสูงสุด 1,000 บาท

รายละเอียด :

กฎหมายน่ารู้เพื่อชุมชน: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดค่าปรับจราจรใหม่ ออกตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับใหม่ 155 ข้อหา โทษปรับสูงสุด 1,000 บาท น้อยสุด 200 บาท โดยได้เปรียบเทียบค่าปรับตามความผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา และมีการกำหนดลักษณะความผิดในออกค่าปรับทั้งสิ้น 17 ลักษณะ 155 ฐานความผิด โดยจะมีการปรับขั้นต่ำ 200 บาท สูงสุด 1,000 บาท สำหรับ 5 ฐานความผิดที่มีอัตราโทษปรับคือ การนำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าชฝุ่น ควัน ละออง เคมีหรือเสียง เกินเกณฑ์ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนด มาใช้ในทางเดินรถ ขับรถที่ใช้บรรทุกวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายชนิดอื่นใดไม่จัดให้มีป้ายแสดงถึงวัตถุที่บรรทุกและเครื่องดับเพลิง และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการป้องกันอันตราย ขับรถที่ใช้บรรทุกระเบิดหรือวัตถุอันตรายชนิดอื่นใด โดยลักษณะและวิธีการติดป้ายไม่แสดงถึงวัตถุที่บรรทุกและเครื่องดับเพลิงตลอดจนเงื่อนไขในการป้องกันอันตราย ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ไม่พาคนโดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุด หรือเส้นทางที่ไม่อ้อมเกินควร และต้องส่งคนโดยสาร ณ สถานที่ตามที่ตกลงกันไว้ ผู้ขับขี่รถแท็กซี่พาคนโดยสารไปทอดทิ้งระหว่างทางไม่ว่าด้วยประการใดๆ ขณะที่ข้อหาที่มักพบการกระทำผิด เช่นความผิดฐานขับรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถโดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนามีอัตราโทษปรับ 500 บาท


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 204 11632 8235 26906 107786 65191 542542 3.236.122.9