ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[25 พ.ย. 2563]

ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: แจ้งแผนการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ประจำปี พ.ศ. 2564

รายละเอียด :

ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำต้นทุนเหลือน้อย แต่ยังเพียงพอในการอุปโภค บริโภค หรือผลิตน้ำประปา ตลอดฤดูแล้งนี้ ในส่วนภาคการเกษตร เน้นการส่งน้ำช่วยเหลือไม้ผลและไม้ยืนต้น เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 107 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 18 แห่ง มีปริมาณน้ำ 34 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 191 แห่ง มีปริมาณน้ำ 44 ล้านลูกบาศก์เมตร การจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้วของสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้เน้นเรื่องการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค หรือผลิตน้ำประปาเป็นหลัก ในส่วนของภาคการเกษตรได้มีการประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำ อย่างไรก็ตามชลประทานเชียงใหม่พร้อมให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดสถานการณ์ภัยแล้งโดยจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำ และเครื่องสูบน้ำไว้เพื่อดำเนินการเข้าช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำ แต่เน้นย้ำขอความร่วมมือให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและจะเน้นไปที่น้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนเป็นหลัก


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 818 2029 14826 14826 65191 449582 3.238.70.175