ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[01 ก.ย. 2563]

ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: กระทรวงเกษตรฯแจ้งเตือนเกษตรกรระวังภัยพิบัติรอบ2 โดยได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

รายละเอียด :

ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: กระทรวงเกษตรแจ้งเตือนประชาชนและกำชับทุกหน่วยงาน ลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมแผนฟื้นฟู เยียวยาอาชีพรับมือหลังน้ำลด พร้อมสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายพื้นที่จะประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติให้เร็วที่สุด เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาชดเชยช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรเตรียมความพร้อมมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติหลังน้ำลดในทันที โดยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกิดเหตุหรือได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่จริงที่ได้รับความเสียหายรายละไม่เกิน 30 ไร่ ซึ่งกำหนดให้นาข้าวได้รับอัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ได้รับอัตราไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่นๆ ได้รับอัตราไร่ละ 1,690 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 24 2190 24367 383706 38508 408073 3.238.184.78