ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[27 ส.ค. 2563]

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย สมัยสามัญที่ 3/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 25563

รายละเอียด :

ข่าวประชาสัมพันธ์: ตามที่สภาเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 ใน วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย จึงขอเชิญชวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาคม คณะกรรมการการพัฒนาเทศบาลตำบลสันปูเลย ประธานแม่บ้าน ประธาน อสม. คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโนยีการเกษตร และคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสันปูเลย ทุกท่าน รวมถึงประชาชนและผู้นำชุมชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมสังเกตการณ์ดังกล่าว


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 18 2190 24361 383706 38502 408067 3.238.184.78