ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[18 เม.ย. 2565]

ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: โครงการลดราคาเคมีเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยในพื้นที่

รายละเอียด :

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยกรมการค้าภายในแจ้งว่า ได้ดำเนินการโครงการลดราคาเคมีเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้ความร่วมมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สมาคมอารักขาพืชไทยและสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั้น และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต้นทุนเคมีเกษตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้ขยายระยะเวลาโครงการฯ ออกไปอีก 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ให้เกษตรกรในจังหวัดทราบและได้จัดส่งรายการปรับลดราคาจำหน่ายยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลสันปูเลยท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสันปูเลย หรือเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่ QR Code


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 2443 23884 54417 51402 113087 232614 1047351 44.192.115.114