ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[17 มี.ค. 2565]

ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้งปี 2565

รายละเอียด :

ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรได้คาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้งปี 2565 มีแนวโน้มขาดแคลนน้ำเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูแล้งส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำทิ้งในแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำชลประทานแห้งลง ส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จากสภาวการณ์ดังกล่าวส่งผลให้อุณหภูมิน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นด้วย สาเหตุที่ทำให้สัตว์น้ำที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เกิดความเครียด อ่อนแอและตายได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จึงควรจัดทำแผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งในปี 2565 ไว้ 3 ระยะ คือ การเตรียมรับสถานการณ์ก่อนเกิดภัยแล้ง การให้ความช่วยเหลือขณะเกิดภัยแล้ง และการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดภัยแล้ง ข้อแนะนำสำหรับเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเตรียมการป้องกันรวมถึงสัตว์น้ำอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรค กรณีที่มีสัตว์น้ำป่วยตายควรกำจัดโดยการฝังหรือเผา ไม่ควรเลี้ยงน้ำป่วยในบริเวณแม่น้ำที่เลี้ยงเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคทำให้การระบาดของโรคเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว            (ข้อมูลข่าว: กรมการประมง)


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 2420 23884 54394 51402 113064 232614 1047328 44.192.115.114