ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[11 ต.ค. 2564]

ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และได้รับผลกระทบจากโรคลั้มปีสกินในโค-กระบือ

รายละเอียด :

ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ได้มีมาตรการต่างๆ ในการควบคุมโรค ทำให้สถานการณ์การแระบาดเริ่มดีขึ้นตามลำดับ โดยขณะนี้พบการระบาดโรคลัมปีสกินในโค-กระบือ ระบาดสะสมรวม 65 จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบ 268,371 ราย โค - กระบือป่วยสะสม 581,747 ตัว รักษาหายแล้ว 441,543 ตัว อยู่ระหว่างการรักษา 90,879 ตัว ป่วยตายสะสม 51,073 ตัว (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2564) พร้อมกันนี้ได้กำหนดอัตราการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สัตว์ประเภทโคได้รับเงินเยียวยาไม่เกินรายละ 5 ตัว อายุน้อยกว่า 6 เดือน 13,000.- บาท อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี 22,000.- บาท อายุมากกว่า 1 ปีถึง 2 ปี 29,000.- บาท อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป 35,000.- บาท กระบือไม่เกินรายละ 5 ตัว อายุน้อยกว่า 6 เดือน 15,000.- บาท อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี 24,000.- บาท อายุมากกว่า 1 ปีถึง 2 ปี 32,000.- บาท อายุมากว่า 2 ปีขึ้นไป 39,000.- บาท สำหรับเกษตรกรที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือ ที่ได้ลงทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จะได้รับเงินเยียวยาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 รวมถึงเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน รวมถึงกรณีที่เกษตรกรที่เก็บหลักฐานการตายและที่ไม่ได้เก็บหลักฐานการตาย ก็สามารถแจ้งดำเนินการตามขั้นตอนในการขอรับเงินเยียวยาได้ (ข่าวสาร: กรมส่งเสริมการเกษตร)  
       


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 492 15240 24853 35380 137847 266894 839497 18.204.56.185