ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[16 ส.ค. 2564]

ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: เขื่อนแม่กวงอุดมธาราแจ้งแผนการบริหารจัดการน้ำ ปี 2564

รายละเอียด :

ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้รับข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่องแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ. 2564 (3 รอบเวร) โดยมีปริมาณน้ำในอ่าง เหลือเพียง 41.8 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นน้ำใช้การได้เพียง 27.8 บ้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากปริมาณน้ำฝนและน้ำไหลเข้าอ่างในช่วงที่ผ่านมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย และมีจำนวนน้อย ดังนั้นคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กวงจึงได้พิจารณาทบทวนแผนการส่งน้ำใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ โดยมีมติให้ส่งน้ำถึงรอบเวรที่ 3 เท่านั้น ภายหลังจากนี้ให้ชะลอการส่างน้ำไปพลางก่อน และให้เกษตรกรใช้น้ำฝนเป็นหลัก เมื่อปริมาณน้ำในอ่างมากเพียงพอจะได้แจ้งให้ทราบและเริ่มส่งน้ำในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อสำรองน้ำไว้ในเขื่อนให้มากที่สุด (ข่าวสาร: เขื่อนแม่กวงอุดมธารา)


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 470 15240 24831 35380 137825 266894 839475 18.204.56.185