ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[04 ส.ค. 2564]

ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: ประชาสัมพันธ์กลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

รายละเอียด :

ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้รับหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์จากเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อแจ้งให้กลุ่มผู้ใช้น้ำเขตชนประทาน เขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยประธานกลุ่มผู้ใชน้ำเพื่อแจ้งให้สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำทราบถึงสถานการณ์ การประเมิน การส่งน้ำ ในช่วงฤดูฝน ตามมติที่ประชุมจำนวน 8 รอบเวร ซึ่งขณะนี้การส่งน้ำของเขื่อนหลักได้ผ่านไป 2 รอบเวร ส่วนรอบที่ 3 จะเริ่มในวันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2564 ส่วนคลองฝั่งซ้ายจะส่งรอบที่ 3 ในวันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นรอบเวรของโซนที่ 2 และที่ 3 เน้นส่งน้ำในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกพืช หลังจากหมดรอบเวรการส่งน้ำ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชลประทานจะทำการหยุดการส่งน้ำในรอบที่ 4 และรอบที่ 5 เพื่อรักษาระดับน้ำไว้ใช้ในช่วงข้าวเจริญเติบโตและช่วงข้าวออกรวงซึ่งมีความจำเป็นมากกว่าเมื่อเทียบการใช้น้ำแต่ละช่วง โดยโครงการชลประทานได้ประสานไปยังหน่วยฝนหลวงเพื่อทำฝนเทียมในห้วงเดือนสิงหาคม ในเขตพื้นที่การใช้น้ำเขือนแม่กวงอุดมธารา โดยเกษตรกรสามารถแจ้งการใช้น้ำมายังหัวงหน้าฝ่ายส่งน้ำของแต่ละเขตพื้นที่เพื่อลดปริมาณการส่งน้ำของรอบเวรลง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในคราวต่อไป จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 500 15240 24861 35380 137855 266894 839505 18.204.56.185