ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางลัด

ช่องทางลัด

เกี่ยวกับ ทต.สันปูเลย

โครงการ กิจกรรม เทศบาลตำบลสันปูเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์: การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันปูเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์:  เมื่อเช้าของวันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสนธยา ... อ่านต่อ


ภาพกิจกรรมโครงการ: การประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย ครั้งที่1/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์:  เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสาธิต ... อ่านต่อ


ภาพข่าวกิจกรรมการประชุม:การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ... อ่านต่อ


โครงการ กิจกรรม เทศบาลตำบลสันปูเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์: การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันปูเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์:  เมื่อเช้าของวันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสนธยา ... อ่านต่อ


ภาพกิจกรรมโครงการ: การประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย ครั้งที่1/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์:  เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสาธิต ... อ่านต่อ


ภาพข่าวกิจกรรมการประชุม:การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ... อ่านต่อข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์: การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศ เรื่องเการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์:ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลสันปูเลยขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไป นายคำผาย คุณยศยิ่ง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาล

ประกาศ เรื่องเการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่องเการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 ... อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์:ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์:  ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรก วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 ... อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลสันปูเลยขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไป นายคำผาย คุณยศยิ่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว นายคำผาย         ... อ่านต่อข่าวสารความเคลื่อนไหว

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคา

ประกวดราคา

ประกาศราคากลาง

ผู้ชนะการเสนอราคา

รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม

ข่าวสารอื่นๆ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน

รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสดุ

รายงานผลการสอบราคา

แผนการจัดหาพัสดุ

แบบประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment) พ.ศ. 2564

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลสันปูเลย

สื่อประชาสัมพันธ์

บริการประชาชน


ลิงค์เว็บไซต์