ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางลัด

เกี่ยวกับ ทต.สันปูเลย

โครงการ กิจกรรม เทศบาลตำบลสันปูเลย

กิจกรรมโครงการ: การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย ... อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์: การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันปูเลย กรณีขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสันปูเลย ... อ่านต่อข่าวสารความเคลื่อนไหว


จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคา

ประกวดราคา

ประกาศราคากลาง

ผู้ชนะการเสนอราคา

รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม

ข่าวสารอื่นๆ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน

รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสดุ

รายงานผลการสอบราคา

แผนการจัดหาพัสดุ


กิจกรรมเทศบาลตำบลสันปูเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์: การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลสันปูเลย โดยงานจดทะเบียนพาณิชย์ กองคลัง ... อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเขตเลือกตั้งตำบลสันปูเลย จำนวน 2 เขตเลือกตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์: ตามที่ได้มีประกาศจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ... อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์: การแจ้งสิทธิ์กรณีไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นได้

ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ... อ่านต่อ


ข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลสันปูเลย

สื่อประชาสัมพันธ์

บริการประชาชน


ลิงค์เว็บไซต์