ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
320
เมื่อวานนี้
223
เดือนนี้
5,292
เดือนที่แล้ว
10,281
ปีนี้
78,057
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
278,793
ไอพี ของคุณ
34.204.171.108


วัดรัตนปัญญารังสิตย์ (สันต้นดู่)
วัดรัตนปัญญารังสิตย์ (สันต้นดู่)

          วัดรัตนปัญญารังสิตย์ ตั้งอยู่บ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลสันปุเลย อำเภอดอยสะเก็ด           จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อหาที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๙๕ ตารางวา ส.ค. ๑ เลขที่ ๖๗ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๔ เส้น ๓ วา จดที่ดินของเอกชน ทิศใต้ประมาณ ๑ เส้น ๑๐ วา จดลำเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ ๘ เส้น ๑๐ วา จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกประมาณ ๖ เส้น จดลำเหมืองสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓ งาน ๗๔ ตารางวา ส.ค. ๑ เลขที่ ๖๖ อาคาร เสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ทรงล้านนา มุงด้วยกระเบื้องดินเผา ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น ทรงล้านนา วิหาร ศาลาบำเพ็ญกุศล หอฉันโรงครัว ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ทรงเครื่อง ปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา และพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ปางสมาธิ ศิลปะล้านนา ๒ องค์

          วัดรัตนปัญญารังสิตย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๙ โดยมีพระครูบากัณฑ์ เป็นผู้นำชาวบ้านสร้างวัดขึ้น เดิมชื่อวัดไชยสถาน ต่อมาพระครูรัตนปัญญาญาณมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสได้บูรณะวัด และได้พัฒนากิจการคณะสงฆ์ตลอดจนหมู่บ้านให้เจริญก้าวหน้า ทางคณะสงฆ์และคณะศรัทธาประชาชนจึงมีมติให้เปลี่ยนชื่อวัดตามที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อเป็นอนุสรณ์คุณงามความดีของท่าน และชาวบ้านเรียกกันว่า วัดสันต้นดู่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระครูบากัณฑ์ รูปที่ ๒ พระครูรัตนปัญญาญาณ รูปที่ ๓ พระอธิการบุญทา รูปที่ ๔ พรพะอธิการอุ่นเรือน สุภา รูปที่ ๕ พระอธิการดวงดี รูปที่ ๖ พพระอธิการจันทร์แก้ว วิวิตฺโต พ.ศ. ๒๔๙๘ – ๒๕๐๒ รูปที่ ๗ พระอธิการสกล พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๐๗ รูปที่ ๘ พระอธิการอุ่นเรือง อทิฏฺฐาโน พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๒๐ รูปที่ ๙ พระอธิการประสิทธิ์ ปุญฺญธมฺโม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป้ฯต้นมา การศึกษามีโรงเรียนประถมศึกษา ตั้งอยู่ในที่ดินวัด

 
25 พฤษภาคม 2558