ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
2,408
เมื่อวานนี้
252
เดือนนี้
4,743
เดือนที่แล้ว
10,077
ปีนี้
14,820
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
215,556
ไอพี ของคุณ
18.212.206.217


ประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว: ประเพณีปอยล้อ

ข่าววัฒนธรรมประเพณีการท่องเที่ยว: ประเพณีปอยล้อ ชาวล้านนานับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ทำให้วิถีชีวิตของชาวล้านนาผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างแนบแน่น หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อชาวล้านนาในด้านวิทยาการความรู้ต่างๆ รวมทั้งได้มีส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดแบบแผนทางวัฒนธรรมหลายๆ ตลอดจนคติความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย ซึ่งหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เน้นเรื่องผลของบาปกรรม ชาติภพ ดังนั้นความเชื่อหลังความตายจึงก่อให้เกิดประเพณีเพื่อการเฉลิมฉลองให้กับคนตายที่ได้สร้างคุณงามความดีมาตลอดทั้งชีวิตขึ้น ประเพณีดังกล่าวนี้เรียกว่าประเพณีปอยล้อหรือปอยลากปราสาท ชาวล้านนานับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ทำให้วิถีชีวิตมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างแนบแน่น ถือเป็นงานที่มีเอกลักษณืเฉพาะตัว ไม่มีที่ใดเหมือนเพราะนอกจากจะเป็นงานที่ศิษยานุศิษย์จะมาร่วมกันจัดงานให้พระมหาเถระที่ตนเคารพนับถือแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมล้านนาประเภทงานศิลปกรรมที่เรียกว่า “ปราสาทนกหัสดิลิงค์” เพื่อใช้ในพิธีดังกล่าว นอกจากจะมีการจัดชุดประทัดดอกไม้ไฟ การแสดงพื้นบ้านล้านนา การแสดงดนตรีปี่พาทย์แบบพื้นเมือง การประดิษฐ์เครื่องสักการะต่างๆ พิธีปอยล้อเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องการความรู้เพื่อเติมแต่งความรู้สึกนึกคิดและแบบแผนการประพฤติปฎิบัติและเพื่อสืบวิถีชีวิตสังคมต่อไป


 
01 ตุลาคม 2561