ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
301
เดือนนี้
2,883
เดือนที่แล้ว
9,078
ปีนี้
29,194
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
328,601
ไอพี ของคุณ
3.230.76.196


ประเพณีและวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประวัดวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว และการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ข่าววัฒนธรรมประเพณีการท่องเที่ยว: วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว เดิมชื่อวัดสะหลีเวียงแก้ว แปลว่าต้นโพธิ์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2280 ตั้งอยู่บ้านสันปูเลย เลขที่ 66 หมู่ที่ 1 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย บริเวณวัดมีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่เศษ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมูลนิธิพระครูบาน้อยเขมปัญโญ เพื่อสงเคราะห์เลี้ยงเด็กกำพร้าผู้ยากไร้และการสาธารณสงเคราะห์ ในปัจจุบันวันสันปูเลยสะหลีเวียงแก้วได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 70 เมตร เดิมวัดสันปูเลยเป็นเมืองเก่าแก่ที่ชาวมอญได้มาอาศัยอยู่ โดยมีพระเจ้าโป่มะยุง่วน ได้เป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองเวียงแก้ว ภายในวัดประกอบด้วย พระวิหารหลวงที่สวยงาม พระอุโบสถไม้สักทองทรงล้านนาประยุกต์ พระมหาเจ้าเจดีย์สะหลีบุญเรือง พระพุทธศรีศากยมุนี อธิฐานบารมีสะหลีเวียงแก้ว (พระเจ้าพันล้านใหญ่กลางแจ้ง) กฎิสงฆ์ พระมหาอุปคุตอดมมงคล ศาลาหลวงปารมี ศาลาปฏิบัติธรรมต่างหอพระไตรปิฎก 3 ชั้น ทรงล้านนาประยุกต์ ศาลพระมหาฤษีภูมิงอ่อง พระธาตุเจ้าเจดีย์ญาณบูรพาจารย์เจ้า พญาราชสิงห์หวง พระสีวลีมหาเถรเจ้า ศาลามาตามหน้าบุญพระยืน รูปปั้นพระครูบาเจ้าศรีวิชัย วิหารปฏิบัติธรรมต่างหอพระไตรปิฎก หอธรรมธาตุ การเดินทาง สามารถเดินทางถนน สันกำแพง – ท่ารั้ว –บ่อหิน หรือ ถนนสายเชียงราย – บ่อหิน ก็ได้


 
19 กุมภาพันธ์ 2563