ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
2,900
เดือนที่แล้ว
5,027
ปีนี้
33,747
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
234,483
ไอพี ของคุณ
54.87.61.215


ประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว: ประเพณีปอยส่างลอง "บวชลูกแก้ว"

ข่าววัฒนธรรมประเพณีการท่องเที่ยว: ประเพณีบวชลูกแก้ว คือ การบวชเณรของชาวล้านนา ประเพณีนี้ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่พอสมควรจึงเรียกอีกอย่างว่า ปอยหน้อย ในล้านนามีรูปแบบการบวชอยู่ 2 อย่าง การบรรพชาบวชเณรนั้นนิยมเรียกว่า “บวชพระ” หรือบวชลูกแก้ว ส่วนการอุปสมบทหรือบวชเป็นพระภิกษุนั้นเรียกว่าบวชเป๊ก หรือเป๊กตุ๊ ซึ่งคำเรียกเณรทางล้านนานิยมเรียกว่าพระ ส่วนภิกษุนั้นเรียกว่า ตุ๊เจ้า ประเพณีบวชลูกแก้วหรือปอยส่างลองเป็นประเพณีประจำปีของชาวไตหรือไทยใหญ่เกือบทั้งหมดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเพณีนี้เป็นการนำเด็กชายที่มีอายุครบบวชเข้าบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อกล่อมเกลาให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไป คำว่า “ปอยส่างลอง” เป็นภาษาไทยใหญ่ซึ่งหมายถึงปอยแปลว่างานหรือพิธีการ ส่วนคำว่า “ส่าง” หมายถึงสามเณร ส่วนคำว่า “ลอง” แปลว่ายังไม่ได้เป็น ดังนั้นจึงหมายถึงพิธีการเตรียมตัวเป็นสามเณรนั่นเอง ประเพณีนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อมีการชักชวนกันของชาวบ้านที่มีลูกหลานอายุครบบวชโดยจะมีการคัดเลือกเจ้าภาพใหญ่ซึ่งจะเป็นแม่งานในการจัดงานซึ่งมักจะเป็นคหบดีหรือผู้กว้างขวางในสังคมโดยเจ้าภาพจะมีหน้าที่ในการร่วมกันกำหนดขั้นตอนของพิธีการ ส่วนเด็กที่มีอายุครบบวชจะถูกนำตัวไปอยู่วัดเพื่อเรียนรู้วัตรปฎิบัติสำหรับการเป็นสามเณรก่อนพิธีการประมาณ 20 วัน ส่วนผู้ใหญ่ก็จะวางกำหนดการวันประกอบพิธีซึ่งจะแบ่งเป็น 3 วัน วันรับส่างลองไปฝึกวัตรปฎิบัติที่วัดกลับมาประกอบพิธีที่บ้านเจ้าภาพ วันที่สองเป็นวันแห่เครื่องไทยทานและเรียกขวัญส่างลอง มีการจัดขบวนแห่ฟ้อนรำมโหรี เครื่องอัฐบริขาน เทียนเงินเทียนทอง ส่างลองจะถูกตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับที่สวยงามและขี่คอผู้ช่วยเรียกว่า “ตาแปส่างลอง”ตลอดการเดินทางและวันที่สามเป็นวันบรรพชานั่นเอง


 
18 กันยายน 2561