ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
291
เดือนนี้
1,642
เดือนที่แล้ว
8,363
ปีนี้
91,672
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
292,408
ไอพี ของคุณ
3.231.229.89


ประเพณีวัฒนธรรมล้านนาส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรมชาวไตลื้อ

ข่าววัฒนธรรมประเพณีการท่องเที่ยว: ชาวไทลื้อมีอาชีพทำนาเป็นหลักจึงมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำไร่ไถนามากมาย เช่น การเลี้ยงผีฝายเพื่อเป็นสิริมงคล การเรียกขวัญข้าว ปีไหนที่เห็นว่าข้าวเจริญเติบโตไม่เต็มที่จึงจัดให้มีการเรียกขวัญข้าว การสู่ขวัญข้าวใหม่ ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจก็จะทำพิธีสู่ขวัญข้าวใหม่ นอกจากนี้ไทลื้อยังมีประเพณีสำคัญที่น่าสนใจอีกมากมายเช่น การเรียกขวัญ มีลักษณะคล้ายประเพณีเรียกขวัญของชาวเหนือโดยทั่วไป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้หายป่วยใหม่ๆ การส่งเคราะห์ เพื่อให้อยู่สุขสบายขึ้น การสืบชะตาเพื่อให้เป็นสิริมงคล ขับไล่สิ่งชั่วร้าย มีทั้งสืบชะตาคนและสืบชะตาหมู่บ้าน การขึ้นเฮือนใหม่หรือขึ้นบ้านใหม่ ระหว่างวันที่ 13 – 18 เมษายน ของทุกปี การแต่งงานและการตายซึ่งเดิมจะใช้การฝัง ต่อมาใช้การเผาแทน ส่วนการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทลื้อคือ การขับลื้อ การฟ้อนเจิง การเล่นมะกอน การเล่นโกงกาง และการเล่นก้อปแก๊บ เป็นต้น


 
05 กันยายน 2562