ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
270
เมื่อวานนี้
317
เดือนนี้
6,777
เดือนที่แล้ว
8,641
ปีนี้
6,777
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
306,184
ไอพี ของคุณ
3.214.184.250


ประเพณีวัฒนธรรมล้านนาส่งเสริมการท่องเที่ยว วันอาสาฬรหบูชา

ข่าววัฒนธรรมประเพณีการท่องเที่ยว: วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกๆ ปี สำหรับวันอาสาฬหบูชา 2562 ตรงกับวันที่ 16 กรกฎาคม ถือเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร ซึ่งวันนี้มีความสำคัญด้วยเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน วันอาสาฬหบูชา คือการบูชาเมื่อนำมารวมกันถึงหมายถึงการบูชาในเดือน 8 หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือนโดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ หลัดธรรมสำคัญ คือ มัชณิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง การหมกมุ่นในความสุขทางกาย การสร้างความลำบากแก่ตน ดังนั้นเพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาโดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ 8 ประการ หรือมรรคมีองค์ 8 อริยสัจ 4 (ทุกข์ คือปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ ต้องย้อมรับความจริงกล้าสู้กับปัญหา กล้าเผชิญความจริงไม่ยึดติด สมุทัย คือ เหตุแห่งการเกิดทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหาตัวการสำคัญของทุกข์ นิโรธ คือความดับทุกข์ เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิต มรรค คือ กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหา พิธีกรรมโดยทั่วไปที่นิยมกระทำกันคือการทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเรา ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรเข้าวัด เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใส จะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในยุคที่ค่าครองชีพสูงอย่างนี้


 
12 มิถุนายน 2562