ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารอาเซียน

ข้อมูล ITA

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
3,915
เดือนที่แล้ว
5,887
ปีนี้
64,408
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
363,815
ไอพี ของคุณ
3.228.10.17


กฎหมายน่ารู้ กฎหมายมรดก
กฎหมายน่ารู้เพื่อชุมชน: กฎหมายมรดก คืออะไร และเชื่อว่าทุกๆ คนก็คงต้องการที่จะได้รับมรดกอีกเช่นกัน เพราะว่าตามความเข้าใจของเรา มรดก คือทรัพย์สินต่างๆ ของคนตายที่จะตกทอดไปให้กับลูกๆ หรือทายาทของคนตาย แต่ว่าในเรื่องมรดกนี้ น้อยคนที่จะรู้ว่า ไม่เฉพาะแต่ทรัพย์สินของคนตายเท่านั้น ที่เป็นมรดก แต่มันรวมไปถึงสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆ ของคนตายด้วย หลักเกณฑ์ในการที่จะพิจารณาว่า ทรัพย์สินอะไรบ้างที่เป็นทรัพย์ทรดกของคนตายนั้น คือ ต้องเป็นทรัพย์สินของคนตายที่มีอยู่ก่อนที่จะตาย หรือมีอยู่ในขณะที่ตายเท่านั้น หากเป็นทรัพย์สินที่ได้มาภายหลังหรือได้มาเนื่องจากการตาย กรณีอย่างนี้กฎหมายไม่ถือว่าเป็นทรัพย์มรดก ทรัพย์สินต่างๆ ของคนตายถือว่าเป็นทรัยพ์มรดกอันดับแรก ที่จะตกไปยังทายาทของคนตาย ทรัพย์มรดกนี้ คื่อสิ่งของที่มีค่าทุกอย่างที่สามารถตีราคาออกเป็นตัวเงินได้ และรวมไปถึงสิ่งของต่างๆ ท่ามีค่าทางจิตใจ แต่ไม่สามรถตีราคาออกเป็นตัวเงินได้ด้วย เช่น ที่ดิน บ้าน รถยนต์ สร้อย แหวน เงิน ทอง ปืน อันนี้ชัดเจน ส่วนที่ไม่มีราคาก็เช่น รูปภาพของปู่ย่าตาทวดเก่าๆ สมุดบันทึกเก่า เสื้อผ้าเก่า ซึ่งอาจจะไม่มีราคาสำหรับคนอื่น แต่ว่ามีคุณค่าทางจิตใจสำหรับญาติพี่น้อง หรือคนเกี่ยวข้อง สิทธิและหน้าที่ของคนตาย ก็เป็นมรดกที่จะตกทอดไปยังลูกหรือทายาทของคนตายด้วยเช่นกัน เช่น สิทธิและหน้าที่ในการเช่า สิทธิตามสัญญาภาระจำยอม สิทธิในการครอบครองที่ดินต่างๆ ส่วนหน้าที่ เช่น หน้าที่ในการไปจดทะเบียนโอนที่ดินให้กับคนซื้อ หรือหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายหน้าที่ในการชำระหนี้ตามสัญญากู้ หน้าที่ในการชำระเงินค่าซื้อสินค้า หรือหน้าที่ชำระหนี้สินต่างๆ ความรัรบผิดชอบก็ถือเป็นมรดกอีกเช่นกัน ความรับผิดที่ว่านี้ เช่น ความรับผิดในเหตุการณ์ละเมิดขับรถไปชนคนอื่น ความรับผิดที่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย เป็นต้น

 
18 ธันวาคม 2560